Sites van onze partners:EURESELA

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

van: Poland

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – nasze wsparcie dla Ciebie.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to kompleksowa pomoc oraz wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia w przezwyciężaniu trudności dotyczących życia zawodowego, a także doradztwo przy otwieraniu i prowadzeniu własnej firmy. Nasze usługi są powszechnie dostępne i bezpłatne.

Oferujemy:

  • świadczenie usług w zakresie informacji zawodowej indywidualnej i grupowej,
  • udzielanie indywidualnych porad zawodowych zajęcia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, podczas których informujemy o korzyściach i barierach płynących z samozatrudnienia,
  • możliwościach finansowania, w tym pozyskiwania dotacji krajowych i unijnych,
  • podstawach prawnych, kosztach związanych z prowadzeniem własnego biznesu, 
  • konsultacje i doradztwo odnośnie kluczowych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Konsultacje z doradcami zawodowymi w dniu wydarzenia w godzinach: 10.00 - 14.00.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel. +48 32 757 33 89, +48 757 33 36
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Filia WUP w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko Biała
tel. +48 33 813 69 77
e-mail: bielsko@wup-katowice.pl

Filia WUP w Częstochowie
ul. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 363 38 61 w. 274, 284
e-mail: czestochowa@wup-katowice.pl