Sites van onze partners:EURESELA

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

van: Poland

Europe Direct - Katowice jest punktem informacji europejskiej, działającym w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej - Europe Direct. Do naszych zadań należy przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Cele realizujemy poprzez udzielanie praktycznych informacji z dziedziny integracji europejskiej, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, rynku pracy w Unii Europejskiej, możliwości edukacyjnych w innych krajach europejskich, korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, praw obywateli Unii Europejskiej np. w dziedzinie ochrony praw konsumenta. Działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice jest prowadzona na następujących płaszczyznach: 1) prowadzenie otwartego punktu informacji europejskiej, 2) aktywne działanie w terenie m.in. poprzez: - prowadzenie wykładów i warsztatów podczas konferencji, seminariów, - organizowanie stoisk informacyjno-konsultacyjnych, - udział w pracach jury w konkursach europejskich, - prowadzenie lekcji europejskich, - udział punktu w rozpowszechnianiu informacji o Unii Europejskiej dzięki współpracy z lokalnymi mediami, 3) działania promocyjne: - udzielanie wywiadów, - promocja podczas imprez masowych, - patronat nad różnego rodzaju przedsięwzięciami europejskimi w regionie, 4) przekazywanie informacji zwrotnej do Komisji Europejskiej oraz współdziałanie z innymi ośrodkami Europe Direct. Otwarty punkt informacji europejskiej oferuje odwiedzającym: - bezpośrednie konsultacje, - korzystanie z bezpłatnego dostępu do Internetu, - korzystanie z zasobów bogato wyposażonej czytelni, możliwość bezpłatnego połączenia telefonicznego z Centrum Kontaktowym Europe Direct z siedzibą w Brukseli, za pomocą numeru 00 800 67 89 10 11 (informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub aparaty w budkach telefonicznych mogą naliczać opłaty), gdzie dostępne są informacje na wszelkie tematy związane z działalnością Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, - możliwość skorzystania z zainstalowanego w biurze Europe Direct, europejskiego serwisu informacyjnego, gdzie poprzez kanał telewizyjny "Europe by Satellite (EbS)" dostępne są bieżące doniesienia na temat działalności organów unijnych, - fachową obsługę punktu, prowadzonego przez wykwalifikowany personel. Bieżąca praca punktu obejmuje: - prowadzenie konsultacji merytorycznych z zakresu integracji europejskiej, - udzielanie odpowiedzi na zapytania bezpośrednie, telefoniczne pod numerem (32) 733 09 19 i zadawane drogą elektroniczną przez przedstawicieli społeczności lokalnej, - prowadzenie stałych spotkań, wykładów otwartych dla mieszkańców województwa śląskiego oraz szkoleń dla różnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców, - prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów wszystkich typów szkół, - dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych o Unii Europejskiej w regionie, - działalność Europe Direct - Katowice obejmuje także udział w projektach o charakterze europejskim, organizowanych w regionie a także współpracę z partnerami lokalnymi i regionalnymi oraz mediami w zakresie informowania społeczności lokalnych na temat procesu integracji europejskiej.