Sites van onze partners:EURESELA

Nordjobb

van: Sweden

Velkommen til Nordjobb! (SE ALLE JOBB PÅ VÅR HJEMMESIDE: https://www.nordjobb.org/no/soek-jobb)

Hvem får søke?

  • Du er nordisk statsborger eller statsborger i et EU-land
  • Du er 18-30 år gammel
  • Du behersker norsk, svensk eller dansk tilfredsstillende

Kan du se deg selv arbeide på en gård på Island, for et hotell i Danmark eller i en fornøyelsespark i Finland? Med Nordjobb kan du søke sommerjobb i hele Norden.

Hva tilbyr Nordjobb?

  • En sommerjobb i et annet nordisk land
  • Formidling av bolig
  • Et spennende kultur- og fritidsprogram
  • Hjelp med personnummer, skattekort og bankkonto

Nordjobbs formål

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten på det nordiske arbeidsmarkedet og for å øke kunnskapen om språk og kultur i Norden. Vi har siden 1985 gitt ca. 25 000 ungdommer mellom 18 og 30 år muligheten for å oppleve et nordisk land under sommerhalvåret. Gjennom å delta i programmet bidrar både nordjobbere og arbeidsgivere til mobiliteten over grensene i Norden.

EOJD