Sites van onze partners:EURESELA

NACIONALNI CENTER EUROPASS SLOVENIJA

van: Slovenia

EUROPASS ZAGOTAVLJA POMEMBNE PREDNOSTI:

  • omogoča uporabo standardiziranih evropskih obrazcev
  • spodbuja beleženje formalnega in tudi neformalnega znanja
  • spodbuja mednarodne izmenjave in učenje tujih jezikov

 

EUROPASS SESTAVLJAJO:

  • EUROPAS ŽIVLJENJEPIS - Pripomoček s katerim lahko učinkovito in jasno predstavite svoje znanje, spretnosti in kvalifikacije.
  • EUROPASS JEZIKOVNA IZKAZNICA - Obrazec za zapis jezikovnih znanj.
  • EUROPASS MOBILNOST - Potrdilo o delovnih ali učnih izkušnjah iz tujine.
  • PRILOGA K DIPLOMI - Opis visokošolskega/višješolskega študija.
  • PRILOGA K SPRIČEVALU - Opis poklicnega/strokovnega izobraževanja.
  • EVROPSKA MAPA KOMPETENC - E- priponka za potrdila in priporočila.
European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD