Sites van onze partners:EURESELA

Dit aanbod is vervallen

Naar deze baan kan niet meer worden gesolliciteerd. Ga naar de lijst beschikbare banen voor een nog geldig aanbod

Het werkaanbod is voor het volgende evenement beschikbaar:

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД търси да назначи работник/служител на

ДЛЪЖНОСТ: ТОПИЛЧИК В ЛЕЯРЕН УЧАСТЪК В МЕХАНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
-Образование – средно;
-Стаж по специалността - НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Начално професионално обучение /БЕЗПЛАТНО за Вас/ при необходимост от такова;
– Точност и прозрачност в трудовите взаимоотношения;
– Постоянен трудов договор след 6 месечен изпитателен срок;
– Добро заплащане + Социален пакет от придобивки /ваучери за храна, пътни разходи, работно облекло, част от наема за служители без собствено жилище и др./;
– Нарастващ платен годишен отпуск с увеличаване на стажа;
– Нарастващо допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит с увеличаване на стажа;
– Възможност за професионално развитие чрез надграждащо обучение за повишаване на квалификационното ниво;

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД гарантира:
• Пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите;
• Пълна защита на личните Ви данни според новата регулация на ЕС и действащото
българско законодателство.

Deze baan is vervallen