Sites van onze partners:EURESELA

UWV Internationaal

van: Netherlands

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

UWV, bijzondere Zaken WW Internationaal, 1 kantoor in Nederland, gevestigd in Hengelo.

Wij beoordelen WW aanvragen met een internationaal aspect, d.w.z. werken en/of wonen in het buitenland.

Ook beoordelen wij verzoeken om met behoud van WW werk te mogen zoeken binnen de EU en geven wij verzekerde Nederlandse tijdvakken af i.v.m. het aanvragen van WW in een ander EU-land dan Nederland.

Internationaal

Als u in het buitenland gaat werken of in Nederland komt werken, dan is het belangrijk dat u weet wat u moet doen als u ziek, werkloos of arbeidsongeschikt wordt. En waar u verzekerd bent. Dit hangt af van het land waar u gaat werken of vandaan komt: een EU/EER-land of Zwitserland, een verdragsland of een niet-verdragsland. Een niet-verdragsland wordt ook wel een ‘derde land’ genoemd.

Het Verenigd Koninkrijk is door de Brexit geen lid meer van de EU en is vanaf 1 januari 2021 een niet-verdragsland. Alle informatie over de Brexit vindt u op uwv.nl/brexit.

https://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/index.aspx?friendlyurl=/internationaal 

 

EOJD