Sites van onze partners:EURES

Krajowe Centrum EUROPASS - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

van: Poland

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

Kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizują zadania związane z dokumentami Europass poprzez Krajowe Centra Europass. Pełnią one funkcje punktów kontaktowych dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Inicjatywy Europass. W Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Krajowego Centrum Europass. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. W skład Europass wchodzi portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy: Europass – CV, Europass – Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europas – Suplement dla absolwentów szkół wyższych oraz Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego (Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego lub Świadectwa Czeladniczego).

Baanaanbiedingen

Niets gevonden.