Sites van onze partners:EURESELA

България

van: Bulgaria

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерна, бързоразвиваща се компания в областта на преработката на полимери и производството на инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян.

Произвеждаме повече от 1200 вида продукти от технологична пластмаса за над 25 различни български и чуждестранни клиенти, преработваме годишно над 7000 тона инженерна пластмаса и посрещаме непрестанно нарастващите нужди на своите клиенти, чрез  въвеждането на повече иновации, закупуване на нови машини, оптимизиране на производството и разширяване на техническата база.

Клиенти на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са фирми като мултинационалните гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.

 

Производствената база

o Инструментално производство за проектиране и изработване на инструментална екипировка за собствени нужди и по поръчка на клиенти. То е оборудвано с CNC фрезови и ерозийни машини, които осигуряват прецизно изпълнение на произвежданите инструменти;

o Пластмасово производство за шприцване на пластмасови детайли, което е ключов процес от дейността на фирмата и произвежда технически изделия от пластмаса. Оборудвано е с около 100 шприц машини, които осигуряват коректно и навременно изпълнение на производствените поръчки. Част от тях притежават роботизирано оборудване;

o Монтажно производство за асемблиране на пластмасови и метални компоненти с автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж;

o Тампонен и топъл фолиен печат върху готови пластмасови изделия по поръчка на клиента;

o Ултразвуково заваряване на пластмаси от различни материали;

o Две измервателни лаборатории за контрол на качеството, оборудвани с две 3D координатни измервателни машини, два измервателни микроскопа, специфична измервателна апаратура и други прецизни измервателни уреди.

 

Цялостната производстване дейност в „Арексим Инженеринг“ ЕАД е подкрепяна от собствени  Логистичен отдел, Проекти и Качество, благодарение на които фирмата заема ключово значение във веригата за доставки на лидери на междунаридния пазар.

 

Развойна дейност

Производството се подпомага от собствен отдел  R&D, който в тясно сътрудничество с нашите клиенти допринася за обновяване и допълване на производствената програма.

 

Сертифициране

Дружеството е сертифицирано по интегрираната система за управление на качеството и околната среда.

 

Служители

Предпоставка за устойчиво развитие на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са  натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и оборудване и най-вече квалифицирания и добре подготвен персонал.

Във фирмата ни работят над 800 човека – оператори, инженери и експертен състав с богати познания и способности в своята област, с различен опит, интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно усъвършенстване и развитие.

Създадени са благоприятни условия на труд, добра работна атмосфера и колегиалност. Равните възможности за подбор и развитие са основен мотивиращ фактор за участието на нашите служители в обучения и желание за повишаване на тяхната квалификация.

 

Корпоративна социална отговорност

Част от интегрираната система за управление е и корпоративната социална отговорност. Дружеството демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез организиране на благотворителни акции ние доказваме и нашата ангажираност в обществени каузи.

 

 

Околна среда

Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към подобряване на качеството на предлаганите продукти, удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите ни, както и постигане на съответствие с местни, национални и международни изисквания по околна среда и опазване здравето и безопасността на персонала. 

Арексим Инженеринг предоставя качествени услуги чрез практики, които гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите служители и които намаляват влиянието върху околната среда.

Арексим Инженеринг е сред компаниите подкрепили принципите на Глобалния договор на ООН, насочени към прилагането на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на околната среда.

Разположена в сърцето на Родопите, водена от мотивиран колектив от специалисти, пример за съхранение и развитие на най-добрите традиции в машиностроенето в контекста на динамично развиващия се и глобален пазар, Арексим Инженеринг се изправя пред предизвикателството да се утвърди като водеща европейска компания в своя бранш.

Амбициозната цел на Арексим Инженеринг е да превърне град Смолян във все по-привлекателно място за живеене и работа, като привлича все повече млади хора в града, давайки им възможност за професионална реализация и развитие.