Sites van onze partners:EURESELA

Liebherr Transportation Systems Marica

van: Bulgaria

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

За компанията:

Фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД е част от фирмената група LIEBHERR и принадлежи към дивизията "Аероспейс и Транспортейшън".

Основната дейност на фирмата е производството на климатични системи за релсов транспорт - влак, трамвай и метро. Клиенти на фирмата са вагоностроителни заводи по цял свят.
От месец септември 2018г. фирмата старира производството на изцяло нов продукт - охладителни модули за транспортни моторни превозни средства.

Следвайки своя път на развитие, през 2019 год. фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД  навлезе в съвсем нова индустриална сфера, а именно производство на бетоновози.

Кариера в компанията:

Концернът LIEBHERR и в частност фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД са символ на лоялен и социално отговорен работодател. Развитието на нашите сътрудници, както и грижата за тях, са от първостепенно значение. Фирмата предлага възможности за качествени обучения и кариерно развитие, както и широка гама от социални придобивки.

 

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD