Siti partner:EURESELA

Questa offerta è chiusa

Non puoi più candidarti per questa offerta di lavoro. Nella lista di tutte le offerte disponibili puoi trovare le offerte ancora aperte

The job offer is available for the following event:

 

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД търси мотивиран служител за длъжността: СТРУГАР в Механо-монтажен цех.

ОСНОВНИ ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Подготвя за работа, настройва и работи на универсален струг в цеха.
2. Управлява и контролира работата на металообработващи универсални стругове, наблюдава и отчита показанията на контролно измервателни уреди.

3. Подбира, заточва, установява и закрепва необходимите за конкретната задача режещи инструменти.
4. Извършва базови и средно сложни стругарски операции като определя технологичната последователност на обработка и режимите на рязане въз основа на техническа документация, използва подбраните за целта режещи и измервателни инструменти и приспособления.
5. Умее да разчита конструктивни чертежи на детайли и инструменти, скицира и оразмерява детайли от натура. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Образование - средно техничско със специалност, придобита по време на обучението или средно образование с курс за професионална подготовка;

– Стаж по специалността – НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

– Начално професионално обучение /БЕЗПЛАТНО за Вас/ при необходимост от такова;
– Точност и прозрачност в трудовите взаимоотношения;
– Постоянен трудов договор след 6 месечен изпитателен срок;
– Добро заплащане + Социален пакет от придобивки /ваучери за храна, пътни разходи, работно облекло, част от наема за служители без собствено жилище и др./;
– Нарастващ платен годишен отпуск с увеличаване на стажа;
– Нарастващо допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит с увеличаване на стажа;
– Възможност за професионално развитие чрез надграждащо обучение за повишаване на квалификационното ниво.

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД гарантира:
• Пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите;
• Пълна защита на личните Ви данни според новата регулация на ЕС и действащото
българско законодателство.

Questa offerta di lavoro è chiusa