Siti partner:EURESELA

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

from: Slovenia

L’organizzazione è registrata per partecipare ai seguenti eventi:

Zdravstveni dom je organizacija primarnega zdravstvenega varsva, ki je vpeta v lokalno skupnost. Izvajamo zdravstvene storiteve predvidene za primarno zdravstveno raven, v manjšem deležu tudi dejavnosti sekundarne zdravstvene ravni (specilaistične ambulante). Izvajamo tako preventivne kot kurativne zdravstvene storitve. Predvsem je v naši organizaciji zaposlen zdravstveni kader, tako zdravniki kot medicinske sester in ostali zdravstveni delavci in sodelavci.

EOJD