Siti partner:EURESELA

Агрополихим АД

from: Bulgaria

L’organizzazione è registrata per partecipare ai seguenti eventi:

Агрополихим АД, водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, с над 40 годишни традиции. Намира се на 30 км от гр. Варна. Част от групата на Дружеството са: Римакем ЕООД,  Афер България ЕООД, Зърнен терминал Варна запад и Алифос България ЕАД.

В Дружеството са ангажирани над 1000 души, които са неговият най-ценен ресурс. Добрата квалификация и успешното професионално развитие на служителите са една от водещите цели, затова периодично се осигурява участие в разнообразни курсове, обучения и специализирани семинари за личностно и професионално развитие, възможности за надграждане на придобитите умения и обмен на добри практики чрез посещение на водещи производствени и технологични компании в България и чужбина.

Какво откроява Агрополихим АД:

 • Ангажирани професионалисти
 • Отговорност към хората и околната среда
 • Модерно производство и непрекъснати инвестиции в нови технологии
 • Разнообразие на продуктите
 • Качество, отговарящо на световните стандарти
 • Лидерски пазарни позиции

Професионални области за реализация:

 • Неорганични химични технологии
 • Механо- и електроподдръжка
 • Автоматизация на производството
 • Енергетика
 • Екология
 • Безопасност и здраве
 • Контрол и диагностика
 • Технически надзор и метрология
 • Проекти и инвестиции
 • Финанси и счетоводство
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Доставки
 • Търговия
 • Администрация
 • Право
 • Човешки ресурси

Агрополихим АД предлага изключителни възможности за професионално развитие в една от най-големите български производствени компании, която през годините е получила множество престижни награди в различни категории.

Само през 2020 г. компанията е отличена с две награди:

- Сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите през 2020г. от Министерството на икономиката за новия инвестиционен проект на компанията в размер на близо 26 млн. лв, който осигури работни места и разширение на съществуващия склад за съхранение на течен амоняк.

- „Най-добър нов продукт“ за 2020-та година, която беше присъдена за разработването на продукта NP 18:38+5S+0,3Zn, който повишава добива със средно 1,5 пъти спрямо направените тестове.
 

 

 

 

EOJD