Siti partner:EURESELA

Бон Марин ООД

from: Bulgaria

L’organizzazione è registrata per partecipare ai seguenti eventi:

Бон Марин е лидерът в морския транспорт и логистиката в България. За своята 30-годишна история успява да диверсифицира дейността си и към днешна дата компаниите в структурата на Бон Марин Холдинг, предлагат широк обхват от услуги, в съответствие със съвременните високи стандарти и изисквания на транспортния и логистичен сектор:

∙          Корабно агентиране

∙          Мултимодални превози

∙          Чартъринг

∙          Линейно агентиране 

∙          Логистични услуги свързани с реализиране на индустриални проекти

∙          Изграждане, управление и опериране на интегрирани брегови бази

∙          Застраховане

∙          Транспортно-спедиторски услуги

∙          Митническо представителство

∙          Складиране на стоки и управление на складове

∙          Пристанищно агентиране и услуги свързани с обработка на контейнери

∙          Управление на специализирани автомобилни композиции

Бон Марин е известен и уважаван бизнес партньор както в България, така и в чужбина, благодарение на своето професионално отношение, умения, знания и опит. Компанията подкрепя иновациите, постоянния стремеж към познание и усъвършенстване, като цени и уважава хората и зачита техните потребности.

EOJD