Siti partner:EURESELA

Kaufland Bulgaria EOOD End Ko KD

from: Bulgaria

Kaufland е немска компания, част от групата Schwarz, с дългогодишна история, притежаваща хипермаркети в България, Германия, Румъния, Молдова, Хърватска, Полша, Чехия и Словакия. Първият хипермаркет в България е открит през 2006. В момента компанията притежава 60 филиала в 34 града в цялата страна. В последните години Kaufland е безспорен лидер в разпределението на пазарните дялове в ритейл сегмента в България. Но Kaufland е много повече от успешна международна търговска компания: ние сме работодател, който превръща служителите в един силен екип. Предлагаме не просто позиции, а сигурни работни места.

Kaufland is a german company, part of the Schwarz Group, with a long-standing history of owning hypermarkets in Bulgaria, Germany, Romania, Moldova, Croatia, Poland, Czech Republic and Slovakia. The first hypermarket in Bulgaria was opened in 2006. Currently, the company has 60 filials in 34 cities across the coutnry. But Kaufland is much more than a successful international trading company: we are an employer that turns our employees into a strong team.