Siti partner:EURESELA

Compass

from: Bulgaria

L’organizzazione è registrata per partecipare ai seguenti eventi:

"Компас" е българска компания, специализирана в производството на месни, месно-зеленчукови, безмесни и рибни стерилизирани продукти. Историята започва през 1996 година, когато компанията стартира производството си в малко собствено предприятие. Мисията, която "Компас" си поставя от самото начало, е да предлага само висококачествени хранителни продукти.

“Compass” is a Bulgarian company specialized in the production of meat, meat-vegetable, meatless and fish sterilized products. Its history dates back to 1996 when the company started production in its own small production facility. The mission which “Compass” set to itself at the very beginning of production was to provide only high quality food products.