Adatvédelmi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

Ahhoz, hogy regisztrálni tudjon az Európai Foglalkoztatási Napok (European Job Days, a továbbiakban: EJD) weboldalán, figyelmesen el kell olvasnia és el kell fogadnia az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot és Felhasználási feltételeket.

A) Adatvédelmi nyilatkozat

Az EJD weboldala személyes adatokat dolgoz fel és ezért meg kell felelnie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozásáról szóló 45/2001/EK rendeletnek. Az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatok az említett rendelet 11. és 12. cikkében foglaltak szerint vannak megadva.

1. Az egyes e-szolgáltatások célja

Az EJD-weboldal célja olyan e-szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik a külföldi álláslehetőség iránt érdeklődő álláskeresők számára, hogy kapcsolatba lépjenek a más országokból származó jelöltek iránt érdeklődő munkaadókkal.

Az EJD-weboldal egy virtuális (online) és helyszíni állásbörzéket lehetővé tévő platform, amelyen a munkaadók közzétehetik vállalati profiljukat és aktuálisan kínált munkalehetőségeiket. Az álláskeresők jelezhetik érdeklődésüket konkrét állásajánlatokra úgy, hogy felhasználói profiljukat és önéletrajzukat láthatóvá teszik a kiválasztott munkaadók számára. A virtuális eseményeken bemutatott prezentációk közvetíthetők az interneten, és az álláskeresők, a munkaadók, valamint az EURES-személyzet élő csevegés útján kommunikálhatnak egymással. A csevegés során benyújtott adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos konkrét információk a csevegési funkciókhoz kapcsolódnak.

A Foglalkoztatási Nap valamely eseményére regisztráló álláskeresők és munkaadók felhasználói fiókot kapnak az EJD weboldalán az adott eseményhez. Az álláskeresők feltölthetik személyes profiljukat és önéletrajzukat az EJD weboldalára, vagy kérhetik, hogy az EURES-portálon már közzétett önéletrajz elérhető legyen az EJD weboldaláról.

Az EJD weboldalán regisztrált munkaadók csak azokra az álláskeresőkre vonatkozó önéletrajzokat és egyéb adatokat láthatják, akik jelezték érdeklődésüket az adott munkaadó iránt.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk, milyen célra és milyen technikai eszközökkel?

Személyazonosító adatok

Álláskeresők

Az álláskeresői fiók létrehozásával kapcsolatos személyes adatok azokra az adatokra korlátozódnak, amelyek egy adott személy azonosításához szükségesek. A név, első nyelv és az e-mail-cím megadása kötelező kapcsolattartási célokra. A következő, egyéb adatokat statisztikai célból kérik: nem; állampolgárság; lakóhely szerinti ország; korosztály; iskolai végzettség; foglalkozási viszony. Ezek az adatok célzott információk küldésére is használhatók.

Az önéletrajz létrehozásakor és közzétételekor tároljuk a felhasználó által az önéletrajzban feltüntetett összes információt, valamint a fiók létrehozása érdekében már megadott személyes adatokat.

Munkaadók

Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban jogszerűen nyilvántartásba vett olyan vállalat vagy vállalkozás, amely megfelel az adott eseményen való részvételre megállapított kritériumoknak, regisztrálhat és részt vehet az Európai Foglalkoztatási Napon az esemény szervezőjének jóváhagyásával. A vállalat képviselőjét felkérik a vállalat nevének, címének, méretének, tevékenységi ágazatának, valamint a fő kapcsolattartó személy nevének, tisztségének, telefonszámának és e-mail-címének megadására.

Technikai információk

Az adatokat egy, az Európai Gazdasági Térségben található, az Európai Bizottság nevében kezelt biztonságos szerver adatbázisában tárolják, és az adatokhoz való hozzáférést hitelesítési mechanizmus védi. A szolgáltatáshoz való hozzáférés az adatközpontban található webszervereken keresztül lehetséges, ahol az alkalmazást hosztolják.

Az alkalmazás ún. munkamenetsütiket (session cookie) használ, amelyeket alapértelmezés szerint az alkalmazáskiszolgáló hoz létre annak érdekében, hogy nyomon követhesse a felhasználó böngészőjének https-meneteit (session). Amikor a böngészési menet véget ér, akár úgy, hogy a felhasználó a böngésző ablakát bezárja, akár úgy, hogy https-időtúllépés következik be, a sütik törlődnek. A sütik segítségével az is nyomon követhető, hogy egy adott felhasználó (vagy még pontosabban a böngésző, amellyel a felhasználó a rendszert böngészi) kitöltött-e valamilyen felmérést, közvélemény-kutatást, vagy végzett-e ehhez hasonló műveletet. E sütik egyike sem tartalmaz személyes adatokat.

Az alkalmazás naplófájljai nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, és az alkalmazáson kívül nem tárolunk semmilyen személyes adatot.

3. Ki miért felelős a személyes adatok kezelése során?

Az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságán belül létrehozott, az EURES-hálózat tagjaként működő Európai Koordinációs Iroda a 45/2001/EK rendelet szerinti „adatkezelő”, mivel ez a szerv felel az EJD-weboldal fejlesztéséért, támogatásáért és működtetéséért, valamint a személyes adatok biztonságát és különösen azok bizalmas jellegét és sértetlenségét biztosító technikai és szervezeti intézkedésekért.

A rendszer fejlesztésével, támogatásával és működtetésével külső vállalat vagy szervezet is megbízható, amely ebben az esetben az Európai Bizottság nevében „feldolgozóként” jár el. E feldolgozókat a szolgáltatás feltételeit – így a személyes adatok védelmére vonatkozó záradékot – meghatározó szerződések kötik, amelyekben rögzítik a feldolgozó 45/2001/EK rendelet szerinti felelősségi köreit is.

 

Álláskeresők

Személyes adatainak minőségéért minden esetben az álláskereső felel. Az álláskeresők bármikor hozzáférhetnek az adataikhoz, módosíthatják és törölhetik azokat. Ezzel kapcsolatban további részletek az Adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjaiban találhatók.

A munkaadók és alkalmazottaik

A 45/2001/EK rendelet szerint a munkaadók és alkalmazottaik feldolgozóként felelősek az álláskeresők önéletrajzaiért a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban. A rendszer szigorú hatályán kívül eső további feldolgozást az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) szabályozza. Ilyen feldolgozásnak tekinthető például, ha az álláskereső készségeit és alkalmasságát egy adott állásajánlat szempontjából értékelik, és ezt a rendszer által biztosított keresési feltételektől függetlenül hajtják végre. Az ilyen tevékenységek nem tartoznak az EJD-weboldal kifejezett funkciói közé és kívül esnek az Európai Bizottság ellenőrzési és felelősségi körén.

4. Ki férhet hozzá az Ön adataihoz, és ki előtt hozzuk őket nyilvánosságra?

Az álláskeresők önéletrajzaira vonatkozó információk megjelenítési célokra hozzáférhetővé válnak azon munkaadók számára, akiket az adatkezelő nevében eljáró rendszergazda regisztrált és ellenőrzött. Ha ezek a szervezetek újra feldolgozzák a kapott önéletrajzi adatokat, akkor ennek a feldolgozásnak meg kell felelnie a 45/2001/EK rendeletnek és az általános adatvédelmi rendeletnek ((EU) 2016/679 rendelet).

A szolgáltatás teljesen ingyenes, és nem használható semmilyen, az 1. pontban felsoroltakon kívüli célból történő kereskedelmi reklámozásra vagy üzenetküldésre.

A regisztrált álláskeresők és munkaadók adatait az EURES-hálózaton kívüli harmadik félnek nem adjuk ki. A tárolt adatok alapján semmilyen információt nem küldünk a regisztrált felhasználóknak, hacsak ahhoz kifejezetten hozzá nem járulnak. Kivételt képeznek ez alól a közvetlenül a szolgáltatáshoz, annak elérhetőségéhez és fejlesztéséhez kapcsolódó üzenetek, valamint az értékelési célból végzett felmérések.

Csak olyan regisztrált és elfogadott munkaadók tekinthetik meg az álláskeresők önéletrajzát, akik iránt az álláskeresők kifejezetten jelezték érdeklődésüket a munkaadó egy vagy több betöltendő álláshelye iránti érdeklődés megjelölésével vagy az álláskeresők regisztrációs kódjának csevegőeszközön keresztüli biztosításával a munkaadó számára.

5. Hogyan lehet a megadott információkat ellenőrizni, módosítani, illetve törölni?

A felhasználói fiók létrehozását követően a felhasználók bármikor módosíthatják adataikat. Ehhez elég, ha a jelszóvédett személyes fiókjukon keresztül bejelentkeznek a weboldalra, majd módosítják vagy frissítik profiljukat. A felhasználók bármikor megszüntethetik a regisztrációt, és ezzel törölhetik fiókjukat és az összes kapcsolódó regisztrált információt, beleértve az önéletrajzokat is, az alábbi címre küldött e-maillel: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Ha a weboldal átmenetileg nem elérhető, a felhasználók kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel (elérhetőségét lásd alább), és kérhetik fiókjuk törlését vagy elrejtését.

A felhasználók jogosultak arra, hogy az EJD-weboldalon tárolt személyes adataikról másolatot szerezzenek úgy, hogy e-mailt küldenek az helpdesk@europeanjobdays.eu e-mail-címre.

6. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

A Foglalkoztatási Nap egy adott eseményére létrehozott álláskeresői és munkaadói fiókok automatikusan törlődnek az esemény után 12 héttel. A törölt önéletrajzokat és egyéb információkat nem archiválják. Az álláskeresők vagy munkaadók e-mail-címei azonban tovább is tárolhatók (legfeljebb egy évig az utolsó eseményregisztrációjukat követően) az új és a közelgő eseményekről szóló információk küldése érdekében (ha a felhasználó erre engedélyt adott).

 

7. Elérhetőség

Az EJD-weboldalt az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságán belül létrehozott, az EURES-hálózat tagjaként működő Európai Koordinációs Iroda kezeli.

A szolgáltatással és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések, panaszok vagy egyéb kérések esetén, kérjük, keresse fel az adatkezelőt az alábbi e-mail-címen: empl-eures@ec.europa.eu. Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője az alábbi címen érhető el: data-protection-officer@ec.europa.eu.

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó konfliktus esetén az európai adatvédelmi biztosnál tehet panaszt. Bővebb információt és elérhetőségeket a következő weboldalon talál: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints

B) Az EJD-weboldal igénybevételére vonatkozó különleges feltételek

1. E feltételek elfogadásával a magánszemélyek elfogadják, hogy a weboldalt kizárólag annak bejelentésére használják, hogy álláskeresőként rendelkezésre állnak a munkaadók és a felvételi szakemberek, mint például EURES-tanácsadók számára.

2. E feltételek elfogadásával a munkaadók elfogadják, hogy a weboldalt kizárólag arra használják, hogy felvegyék a kapcsolatot az álláskeresőkkel, és a munkaadó saját vállalkozásánál vagy az általa képviselt vállalkozásnál munkát vagy megbízást kínáljanak fel számukra. A felkínált állásajánlatoknak összhangban kell állniuk az álláskereső profilján megfogalmazott elvárásokkal.

A munkaadók semmilyen díjat nem kérhetnek az álláskeresőktől és semmilyen formában nem kötelezhetik fizetésre őket a megpályázható állásokkal kapcsolatos információ biztosításáért.

3. Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a törvénytelen, etikátlan vagy bármely más okból nem megfelelőnek ítélt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Hasonlóképpen, ha egy felhasználó a szolgáltatás céljának nem megfelelő módon használja az oldalt, felhasználói fiókját lezárhatják és adatait törölhetik. Az ilyen intézkedésekből fakadó veszteségekért és károkért az Európai Bizottság semmilyen felelősséget nem vállal.