Sitios asociados:EURESELA
FINDE.U 2017 – Virtual University International Job Fair
21 - 24 Marzo 2017
Evento en línea

Orden del día

La sesión ha terminado.

Pero aún puede ver el programa.

La sesión ha terminado.

Pero aún puede ver el programa.

Anuncios

14 Marzo 2017

EURES Transfronteirizo/Transfronteiriço GALICIA-NORTE PORTUGAL

o Servizo EURES Transfronteirizo ten como obxectivo dar resposta ás necesidades de información ligadas á mobilidade fronteiriza de traballadores e empresários. Ata o momento, existen en toda Europa doce EURES Transfronteirizos, un dos cales recibe o nome de Galicia-Norte de Portugal por actuar precisamente nesta rexión fronteiriza. O Servizo EURES TRANSFRONTEIRIZO Galicia-Norte de Portugal foi creado para dar información específica ligada á mobilidade fronteiriza de traballadores e empresarios nesta Eurorrexión. A través de EURES Transfronteirizo G-NP poderá • divulgar ofertas de emprego na Eurorrexión • obter información sobre os tramites a realizar na contratación transfronteiriza • consultar ofertas de emprego de Galicia e o Norte de Portugal • ter información sobre lexislación dos dous países en materia laboral, fiscal, social...aplicada á mobilidade transfronteiriza • coñecer oportunidades de formación e prácticas transfronteirizas 

 

o Serviço EURES Transfronteiriço tem como objetivo dar resposta às necessidades de informação ligadas à mobilidade fronteiriça de trabalhadores e empresários. Até ao momento, existem em toda Europa doze EURES Transfronteiriços, um dos quais recebe o nome de Norte de Portugal - Galicia por atuar precisamente nesta região fronteiriça. O Serviço EURES TRANSFRONTEIRIÇO Norte de Portugal - Galicia foi criado para dar informação específica ligada à mobilidade fronteiriça de trabalhadores e empresários nesta Euro região. Através de EURES Transfronteiriço NP-G poderá • divulgar ofertas de emprego na Euro região • obter informação sobre os trâmites a realizar na contratação transfronteiriça • consultar ofertas de emprego de Galicia e o Norte de Portugal • ter informação sobre legislação dos dois países em matéria laboral, fiscal, social... aplicada à mobilidade transfronteiriça • conhecer oportunidades de formação e práticas transfronteiriças

EOJD