Sitios asociados:EURESELA

Senzum

desde : Sweden

La organización se ha registrado para participar en los siguientes actos::

Välkommen till Senzum.

Senzum är en av Nordens främsta verksamheter avseende support- och kundutveckling.Vi bedriver och utvecklar support- och kundservicetjänster samt säljer effektiva systemstöd inom kundservice och kommunikation inkluderat kringutrustning.I syfte att främja utveckling, projektbaserar vi konsultinsatser knutna till tjänsterna ovan är fokus är inte sällan på teknik, processer, utbildning och affärsutveckling.

Besök gärna vår hemsida för mer information www.senzum.com

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD