Sitios asociados:EURESELA

Оператор на машина

by:  Ate Plast OOD

Esta oferta ha expirado

Ya no se puede postular a esta oferta de empleo Para buscar ofertas en vigor, consulte la lista de empleos disponibles

La oferta de empleo está disponible para el siguiente evento:

Оператор на машинаФирма АТЕ ПЛАСТ ООД, лидер в производството на фолиа и гъвкави опаковки търси да назначи, за своите нужди: Оператор на машина

Изисквания:
- Средно техническо образование;
- Опит в производствено предприятие е предимство;
- Готовност за работа на смени;
- Отговорност и прецизност в работата.

Основни задължения:

1. Зарежда машината с необходимите материали
2. Наблюдава и контролира работата на машината по време на смяната
3. Следи за качеството на готовата продукция при производството
4. Изтегля, опакова, етикира готовата продукция съгласно зададени изисквания
5. Почиства машината след завършване на смяната и предава технологичния отпадък по видове съгласно вътрешни разпореждания

Ние предлагаме:

- Работа на смени: дневна, нощна, два дни почивка;
- Много добри условия на труд;
- Много добро възнаграждение, изплащано редовно и в договорения срок;
- Социално и здравно осигуряване върху реалния доход.

Ще се свържем само с кандидатите,които отговарят на изискванията
Телефон за връзка с отдел Човешки ресурси: 042/616140

Este empleo ha expirado
EOJD