Finnmarkssykehuset HF

desde : Norway

La organización se ha registrado para participar en los siguientes actos::

Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark (Nord-Norge), og er ett av fem helseforetak i Helse Nord. Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner i fylket. Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre.

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste. Vi har behandlingstilbud i Karasjok, hvor vi har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

På grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. I tillegg er vi opptatt av å gå behandling nær der folk bor. I 2019 opprettet vi to nye klinikker; Klinikk Alta og Sámi klinihkka i Karasjok, begge med egne klinikksjefer i direktørens ledergruppe. Psykiatrien er integrert i samtlige av de fire behandlingsstedene. Samisk nasjonal kompetansetjeneste, SANKS, inngår i Sámi klinihkka, og har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med de avstandene vi har i Finnmark, er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten.

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/jobbe-i-finnmarkssykehuset

Ofertas de trabajo

Overlege i Indremedisin

Presentada por:  Finnmarkssykehuset HF
Lugar de trabajo: Norway
Jobbeskrivelse Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin. Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om å undervise legestudenter i Finnmark. Derfor kan leger som blir ansatt hos oss også ha mulighet for en... Leer más