Sitios asociados:EURES

Social worker ("socionom") for Elderly Residential Care Home in Helsinki

by:  Folkhälsan Välfärd AB

Esta oferta ha expirado

Ya no se puede postular a esta oferta de empleo Para buscar ofertas en vigor, consulte la lista de empleos disponibles

La oferta de empleo está disponible para el siguiente evento:

Are you a social worker and want to work with senior citizens in Finland? Do you speak Swedish (or Danish/Norwegian)? We provide high-quality care for elderly people in Southern and Western Finland, among other cities in Helsinki. See a full list here: https://folkhalsan.fi/vara-hus/

Care requires respect for human dignity. We see each person as a whole, and treat every person as an individual. We work together and encourage everyone to engage in effective interaction. To evaluate well-being at work, Folkhälsan regularly participates in the Great Place to Work evaluation. In the autumn 2015 evaluation we were among the top five in the category for large organisations in Finland. 84 percent of our employees gave us a good overall evaluation, stating that “all in all I would say that this is a very good place to work”.

Do you want to become a member of our team? 

____

Kom med oss och utveckla framtidens äldreomsorg där vi skapar en meningsfull vardag utgående från de äldres behov och önskemål. Vi behöver just dig som har socionomutbildning. Arbetet börjar enligt överenskommelse. Vi erbjuder introduktion i arbetet.

Av den sökande förutsätter vi en examen inom social- och hälsovårdsbranschen, äkta intresse av arbete med äldre och en glad och hurtig attityd.

Att arbeta hos oss innebär att du har en hemliknande arbetsmiljö. Du hjälper och stöttar de äldre med de sysslor de önskar hjälp med. Vi handleder och stöder de boende till en meningsfull vardag. Veckoprogram och god planering varje dag, olika yrken och dess styrkor tillvaratas för en god vardag. 

Vi förutsätter att den anställda har sådant vaccinskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar under hela anställningsförhållandet.

Vi erbjuder framför allt ett trevligt team där vi ställer upp för varandra och trivs tillsammans. Vi strävar till att regelbundet göra något tillsammans även på fritiden för att upprätthålla en god personalanda. Vi erbjuds regelbunden fortbildning och arbetshandledning vid behov. Personalen får  små ”tack för din arbetsinsats”-gåvor i form av kalender, personalkryssningar, julgåva, julkonsert mm... 

Folkhälsan är en rökfri arbetsplats.

Vi betalar lön enligt kollektivavtalet för privata socialservicebranschen med möjlighet till personliga tillägg för kompetens och ett utvecklingsinriktat personligt engagemang.

Kom med i teamet och utveckla våra arbetssätt! Vi behöver dig som är innovativ och nyfiken på att prova på nytt.

Vi vill gärna träffa dig så att vi kan visa och berätta mera om vår verksamhet.

Este empleo ha expirado
EOJD