Partner sites:EURESELA
Finland - Norway - Sweden Day
11 March 2020
Online event

Jobs available at this event

93 job(s) available for this event

Sommeren 2020 på Akuttmottak?

Offered by:  Dedicare AS
Workplace: Norway
Vi søker sykepleiere til akuttmottak på Ringerike sykehus i sommer, 2020. Avdelingen har akutte innleggelser, akutt poliklinikk og observasjonspost med 7 senger. Vi ønsker sykepleiere med minst 2 års fartstid og fersk erfaring fra akuttmottak. Du får jobb tilsvarende 100 % stilling i ukene 26 – 33, og vi tilpasser dine perioder https://www.dedicare.no/jobb/norge/ostfold/honefoss/sykepleier/sommeren-2020-pa-akuttmottak/ Read more
Dedicare søker intensivsykepleiere til Seksjon for Intensiv ved Sykehuset Telemark i Skien i sommer. Seksjonen har både medisinske og kirurgiske pasienter, inkludert postoperative pasienter og overvåkningspasienter. Jobb periodevis eller kontinuerlig. Du kan få 100% stilling i perioden du jobber, noe som tilsvarer ca. 35,5 t. pr. uke. Vi tilpasser perioder ut fra dine ønsker. https://www.dedicare.no/jobb/norge/vestfold/skien/sykepleier/intensivsykepleiere-til-intensivavdeling-i-skien-i-sommer/ Read more

Jordmor til Sykehus i Bergen Sommer 2020

Offered by:  Dedicare AS
Workplace: Norway
Vi søker jordmor til en Fødeavdeling ved Sykehus i Bergen til sommeren. Perioden uke 25 – 32. Avdelingen er et tilbud til fødende med ukompliserte fødsler og kompliserte fødsler med behov for ekstra oppfølging og behandling. Du får 100 % stilling i perioden. Kandidater som kan jobbe hele eller store deler av perioden er ønskelig, men kan du jobbe en... Read more

Jordmor i Stavanger Sommer 2020

Offered by:  Dedicare AS
Workplace: Norway
Vi søker jordmor til en Fødeavdeling ved Sykehus i Stavanger til sommeren. Perioden uke 25 – 32. Du får 100 % stilling i perioden. Kandidater som kan jobbe hele eller store deler av perioden er ønskelig, men kan du en kortere periode kan det også være aktuelt. Vi dekker reise- og boligutgifter. https://www.dedicare.no/jobb/norge/rogaland/stavanger/sykepleier/jordmor-i-stavanger-sommer-2020/ Read more

Medisinsk overvåkning AHUS Sommer

Offered by:  Dedicare AS
Workplace: Norway
Dedicare søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med medisinsk overvåkning erfaring til å jobbe ved Akershus Universitetssykehus til Sommeren. Det vil være behov f.o.m. uke 25 – 33. 100% stilling hele perioden. Det er fint om du kan jobbe hele perioden, men det er også mulighet til å jobbe kortere perioder. Må beherske non-invasiv respiratorbehandling Bipap og kunne administrere vasoaktive medikamenter. Generell... Read more

Jordmor til Trondheim sommer 2020

Offered by:  Dedicare AS
Workplace: Norway
Vi søker jordmor til St. Olavs Hospital i Trondheim i sommer. Perioden uke 26-33 Behovet er ved Fødeseksjonen, Fødestue, Føde observasjon og Barsel. Kandidater som kan jobbe hele eller store deler av perioden er ønskelig, men kan du en kortere periode kan det også være aktuelt. Det er en fordel med kjennskap og kompetanse med STAN og ALSO. Du får... Read more
Intensivenheten i Bodø har landets fineste utsikt i 8.etg i "høyblokka". Nå har du mulighet til å få oppleve dette i sommer! Avdelingen tar i mot alle pasienter som krever intensivbehandling, bortsett fra premature barn. Behovet gjelder intensivsykepleiere fra 12 juni til og med 10 august 2020. Det er 100% stilling i perioden vi avtaler. Read more

Nyfødt intensivsykepleier til Tromsø

Offered by:  Dedicare AS
Workplace: Norway
Dedicare søker ferievikarer til Nyfødt intensiv ved Universitetssykehuset i Tromsø. Perioden gjelder uke 26-32. Vi har behov for spesialsykepleiere eller sykepleiere med erfaring fra nyfødt intensiv avdeling. Du må kunne CPAP, High flow og gjerne respirator. Avdelingen har Dräger Babylog, VN500 respirator og Fabian CPAP/DUOPAP. Du vil få en 100% stilling i 3-delt turnus. Alt fra 3 uker og mer... Read more

Teachers to Sweden

Offered by:  EURES Teachers Sweden
Workplace: Sweden
If you are a teacher from an EU/EE country considering the Swedish labour market you should look into this information Sweden suffers from severe lack of teacher within the elementary school. Now we are addressing you that are looking for a new challenge in life. In order to become a teacher in Sweden you should be prepared to learn Swedish... Read more
We are seeking restaurant staff both chefs and waitress for the winter season 2020-2021. Our customers summer restaurants are lockated in Laplands biggest ski centers (Ylläs, Ruka, Pyhä, Levi, Luosto). Work will start in end of November 2020. We offer a great setting for working during summer season with the top team. There is residences organized by the company, rent... Read more