Partner sites:EURESELA

Jobs

1 jobs offered by Polydias

Оператор на металорежещи машини с ЦПУ изпълнява по предварителна изготвена и вкарана в машината програма за обработка на машинни детайли. Read more
EOJD