Jobs | EURES - European Job Days

Jobs

Primary tabs

612 results for offers

Miejsce pracy: Starogard Gdański GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Przygotowywanie planów bazowych projektów Udział w procesie planowania budżetów projektowych Koordynowanie, monitoring oraz prowadzenie regularnej komunikacji działań ze wszystkimi członkami zespołu projektowego Cykliczna weryfikacja przebiegu realizowanych projektów Zarządzanie kosztami projektów Raportowanie postępu prac projektów zgodnie z zatwierdzonymi planami Prowadzenie i raportowanie wyników analiz ryzyka projektowego Opracowywanie rozwiązań problemów mających wpływ na przebieg projektu Prowadzenie... Read more
OPIS STANOWISKA: Prowadzenie projektów i zadań inżynierskich dot. systemów automatyki przemysłowej w tym udział w testach FAT, SAT, odbiorowych, kwalifikacyjnych i rozruchowych Przygotowywanie koncepcji technicznych rozwiązań modernizacji, rozwoju i optymalizacji systemów automatyki przemysłowej oraz ich wdrażanie (w tym rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w przemysłowych sieciach teleinformatycznych) Opracowywanie i wdrażanie wymagań oraz standardów dla systemów automatyki przemysłowej Określanie reguł prawidłowej eksploatacji, utrzymania,... Read more
Miejsce pracy: Warszawa, Sieradz, Starogard Gdański OPIS STANOWISKA: Poprawne opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych Spółki zgodnie z obowiązującym prawem na danym rynku Prowadzenie procesów rejestracyjnych zgodnie ze strategią firmy Współpracę z zagranicznymi przedstawicielstwami i partnerami firmy OCZEKIWANIA: Wykształcenie wyższe farmaceutyczne, chemiczne, biotechnologiczne, medyczne lub pokrewne Doświadczenie w pracy w dziedzinie rejestracji leków, Znajomość wytycznych unijnych w zakresie prowadzenia procesów rejestracji,... Read more

OPERATOR PIŁY TAŚMOWEJ

Offered by:  Kamir spolka z o.o.
Workplace: Poland
Firma KAMIR Spółka z o.o działająca w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest przedsiębiorstwem zajmującym się wycinanem laserowym, gięciem, spawaniem metali. Produkujemy części do maszyn i urządzeń na rynki zagraniczne. Zakres obowiązków: - cięcie elementów zgodnie z dokumentacją, Wymagania: - wykształcenei średnie zawodowe, - znajomość rysunku technicznego. Oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę , w pełnym wymiarze czasu pracy... Read more
GŁÓWNE OBOWIĄZKI: zapewnienie dostępności komponentów do produkcji (składanie i nadzór nad realizacją zamówień, dostosowywanie harmonogramów dostaw do zmian popytu); zlecanie transportu; zagospodarowanie zapasów wolnorotujących i zbędnych; obsługa systemów informatycznych; przygotowywanie raportów. Miejsce pracy: Warszawa, Starogard Gdański OCZEKIWANIA: wykształcenie wyższe; mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie o profilu farmaceutycznym, chemicznym lub pokrewnym; bardzo dobra znajomość języka angielskiego; bardzo dobra... Read more
Miejsce pracy: Warszawa, Gdańsk, Starogard Gdański GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Przygotowanie projektów umów, związanych zakresem funkcjonowania Działu Pozyskiwania Licencji oraz weryfikacja dokumentów pod względem prawnym, Analiza obowiązującego prawa w zakresie związanym z obszarem Pozyskiwania Licencji, Udział w projektach prowadzonych przez Dział Pozyskiwania Licencji, Negocjacje umów, Współpraca z instytucjami zewnętrznymi. OCZEKIWANIA: Wykształcenie wyższe prawnicze, Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w... Read more

OPERATOR PRASY KRAWĘDZIOWEJ

Offered by:  Kamir spolka z o.o.
Workplace: Poland
Firma KAMIR Spółka z o.o działająca w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomocznej jest przedsiębiorstwem zajmującym się wycinanem laserowym, gięciem, spawaniem metali. Produkujemy części do maszyn i urządzeń na rynki zagraniczne. Zakres obowiązków: - gięcie elementów na prasie krawędziowej, Wymagania: - wykształcenie średnie zawodowe, - umiejętność czytania rysunku technicznego, - uprawnienia na wózku widłowe, - uprawnienia na suwnice. Oferujemy: - zatrudnienie na... Read more
GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych Udział w optymalizacji procesów technologicznych Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej i produkcyjnej Wyjaśnianie przyczyn niezgodności jakościowych oraz opracowanie związanej z tym dokumentacji Uczestniczenie w różnorodnych, innowacyjnych projektach Realizacja zadań związanych z transferami technologii Przygotowywanie zestawieńdanych do receptur systemowych Opiniowanie planów walidacji dla procesów wytwarzania. OCZEKIWANIA: Wykształcenie wyższe chemiczne, farmaceutyczne lub pokrewne Umiejętność... Read more
Miejsce pracy: Starogard Gdański GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Zapewnienie prawidłowej rejestracji i śledzenie danych produkcyjnych poprzez tworzenie i aktualizację systemowych receptur produkcyjnych Współpraca z użytkownikami w zakresie posługiwania się aplikacjami systemów (online helpdesk) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów poprzez konfigurację i kwalifikację oraz archiwizację logów i danych. OCZEKIWANIA: Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne) Umiejętność diagnozowania i korygowania (naprawy) błędów systemowych Znajomość podstawowych zasad Dobrej... Read more
Miejsce pracy: Starogard Gdański GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Analizowanie potrzeb, rozwiązywanie problemów i zarządzanie oczekiwaniami użytkowników Koordynacja wdrożeń nowych systemów IT dostarczanych przez dostawców zewnętrznych Zarządzanie zmianami, nadzorowanie i zapewnianie prawidłowego działania systemów IT wspieranych przez dostawców zewnętrznych Rozwijanie wiedzy na temat systemów IT i wspieranych przez nie procesów biznesowych w obszarach Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Inżynierii Przemysłowej lub Finansów Tworzenie i opiniowanie... Read more