Jobs | EURES - European Job Days

Jobs

Primary tabs

53 results for offers

Австрийски концерн "Палфингер" (PALFINGER AG), със седалище в Залцбург и световен лидер в производството на хидравлични автокранове и повдигателни системи със собствено производство в България от 1999г., търси за завода си в гр. Червен бряг кандидати за позицията ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ОПИТ Кандидатите могат да не притежават свидетелство за професионална квалификация. Разходите през периодът на обучение на служителите са за сметка на фирмата. Компанията предлага: специализирано обучение С кандидатите ще бъде сключен договор за обучение между кандидата за работа и фирма Палфингер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Read more
Австрийски концерн "Палфингер" (PALFINGER AG), със седалище в Залцбург и световен лидер в производството на хидравлични автокранове и повдигателни системи със собствено производство в България от 1999г., търси за завода си в гр. Червен бряг кандидати за позицията ЗАВАРЧИЦИ НА СО₂ Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: - квалифицирани заварчици, с документ за упражняване на съответната дейност - заварявали в защитна газова среда СО₂ - минимум 1 годинa професионален опит. - заваряване на сложни и отговорни съединения - поддържане в изправно състояние заваръчната техника и добър външен вид Изисквания: - средно образование - свидетелство за заварчик - умения за работа в екип - възможност за работа на смени Предимства: - опит в производствено предприятие - стаж като заварчик; - техническо образование Ние предлагаме: - работно място в чуждестранна фирма - отговорна и динамична работа - възможност за развитие - осигурен транспорт - ваучери за храна - стол за хранене - допълнителни здравни застраховки и застраховка „Живот“ - обслужване от медицинско лице - допълнителни бонуси 2 пъти годишно - атрактивно заплащане според опита - осигурено безплатно работно облекло и лични предпазни средства Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Read more

Lean Expert

Offered by:  Montupet EOOD
Workplace: Bulgaria
The perfect applicant is Dynamic Friendly and patient Self – driven Resourceful Communicative Team player WE OFFER Opportunity to join a friendly and supportive team in a growing multinational company Opportunity to learn new skills and measure his/her performance with international working standards Attractive remuneration and bonus package Food vouchers Multisport card Provided company transport SPECIFIC RESPONSIBILITIES Manages the overall... Read more
Operator-setter of CNC milling machine You are ambitious, the challenges in the job do not scare you, you want to work in a leading company, guaranteeing opportunities for career development and excellent social benefits. THIS IS PROVIDED FOR YOU !!!! In connection with the expansion of its activities, Arexim Engineering EAD is looking to appoint an Operator-setter of a CNC... Read more

Operator of CNC milling machine

Offered by:  Arexim Engineering EAD
Workplace: Bulgaria
Operator of CNC milling machine Find a secure job immediately! Arexim Engineering is a dynamically developing company for the design and production of plastic technical products, injection molds and tooling with production facilities in the town of Smolyan. The company carries out the whole process of designing and developing the workpiece and the mold, the production of the finished product... Read more

CNC erosion operator

Offered by:  Arexim Engineering EAD
Workplace: Bulgaria
CNC erosion operator In an effort to be an independent and high-tech company, Arexim Engineering deliberately creates and develops its own tool shop. The production of tooling is realized through modern high-speed milling centers and erosion machines. 100% inter-operative control is performed with the most advanced scanning technique. The quality maintenance, maintenance and repair of the tools, in compliance with... Read more
Програмист металорежещи машини: Основни задължения: Работа с ЦПУ- FANUC, Sinumerik, Heidenhain. Основни задължения и отговорности: – Програмира и настройва машини; – Изготвя, вкарва в машината и коригира управляващи програми за изработване на даден детайл; – Комплектова, монтира и демонтира различни видове универсални и специализирани приспособления. Изисквания: • Организираност и отговорност • Средно / висше техническо образование • Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство • Опит при работа с програмиране на машини се счита за предимство • Работа с CAD/CAM – се счита за предимство Read more

Стругар

Offered by:  MAG OOD
Workplace: Bulgaria
Цел на длъжността: Извършва обработване на важни и сложни детайли и инструменти чрез извършване на разнообразни операции по струговане. Условия на труд. Работа в промишлено предприятие. Използване на специално облекло и предпазна маска. Работа със специфични машини, инструменти и съоръжения: измервателни инструменти, металообработващи машини и съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжка в изправно съсотяние на поверените машини. Работа с техническа документация, и документация по осигуряване на ЗБУТ; ел. безопасност. Основни задачи: Настройва сложни универсални и специализирани стругове. Установява, центрова и затяга особено сложни детайли със специални изисквания и с пространствено разположение на обработваните повърхнини. Стругова плоски, цилиндрични, конични и др. повърхнини, разположени ексцентрично и под ъгъл от 1 клас на точност. Окончателно нарязва едноходови и многоходови червяци от 6 и 7 клас на точност. Стругова големогабаритни детайли, подложени на деформации. Измерва размери с оптически уреди. Заточва под настройка и проверка на точността на режещите инструменти. Определя оптимални режими на рязане, в зависимост от вида на режещия инструмент,чрез използване на справочници, таблици и нормограми. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината. Отговорности: Отговаря за изплънението на дейности по разконсервирането, монтажа, настройката и пускането в работна експлоатация на нови универсални, специализирани машини и съоръжения и работа с тях.Носи отговорност за нанесени вреди поради некачествена работа или неправилна експлоатация на машините и съоръженията. Технически умения: Проверява заточването и проверява точността на различни видове стругарски ножове. Оптимизира режимите на работа, в зависимост от вида на режещия инструмент. Настройва и регулира всички видове универсални и специализирани стругове за обработка на метал, проверява точността им и работи на тях. Извършва установяване, центроване, затягане, регулиране заготовките и изработване средно сложни и сложни детайли, детайли със специални изисквания и висок клас на точност, стругова различни повърхнини. Работи със стругарските инструменти - свредла,стругарски ножове, плашки, метчици, зенкери, райбери и др. Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи. Read more

Шлосер

Offered by:  MAG OOD
Workplace: Bulgaria
Цел на длъжността: Извършва ремонтни дейности и профилактика на машинни съоръжения и оборудване, голямо-оборотни отговорни детайли и възли. Отстранява дефекти по време на експлоатация и изпитване на оборудване. Условия на труд: Работа в промишлена среда; Работа през деня със стандартно работно време, възможно е да се работи и на смени; Работа с измервателни уреди и апаратура; Работа с инструменти за ремонт; Ползване на работно облекло и лични предпазни средства, според дейността която извършва (работен костюм, работни обувки, каска, ръкавици, очила); Изложен е на шум; вибрации; изкуствена светлина; Полага физически усилия. Професионален опит - Стаж - предимство Основни задачи: Изпълнява различни шлосерски операции (като свредловане, зенкероване, райбероване отвори, обработка на резби), спазвайки стриктно инструкциите за здраве и безопасност при работа. Поддържа инструментите, с които работи (заточва различни шлайф и режещи инструменти, почиства и смазва инструменти). Извършва ремонт и поддръжка на всички видове машини, агрегати и съоръжения, както и на механо-конструкции, инсталации, възстановява детайли и извършва нови заготовки и други. Определя степента на годност на износени части и детайли и ремонтира същите както вътре, така и извън технологичния процес при използване на измервателни уреди, приспособления и инструменти с висока сложност. Разчита конструктивни чертежи на различни по сложност инструменти и инструкции. Отговорности: Отговаря за идентифицирането, обезопасяването и отстраняването на неизправности и повреди в метални части на металургичното оборудване (които следва да се поддържат чрез шлосерски операции) Технически умения Изпълнява различни шлосерски операции (като свредловане, зенкероване, райбероване отвори, обработка на резби), спазвайки стриктно инструкциите за здраве и безопасност при работа. Отстранява дефекти по метални части на оборудването след ремонт или инсталиране. Работи с различни механошлосерски инструменти, като следва стриктно изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Специфични за длъжността умения: Анализира и разбира видими сигнали от оборудването навреме и предприема необходимите ремонтни действия. Идентифициране правилно неизправности и повреди в метални части на металургичното оборудване Read more

Заварчик

Offered by:  MAG OOD
Workplace: Bulgaria
Цел на длъжността: Извършва заваръчни операции МИГ или МАГ заваряване, спазвайки технологичната последователност. Условия на труд: Работа със специфични машини, инструменти и съоръжения: апаратура за заваряване, измервателни уреди, инструменти за разчертаване, апаратура за поддръжка на повереното заваръчно оборудване. Работа в промишлена среда. Ползване на работно облекло и лични предпазни средства. 8-часов работен ден на дневен или сменен режим. Проф. опит - Заемани длъжности: Позиция със сходни функции и отговорности. Стаж в областта на заваряването и рязането на метали. Основни задачи: Извършва ръчно електродъгово и газокислородно заваряване и рязане след запознаване с технологията на работа. Съставя технологичната последователност за заваряване на всички видове заваръчни съединения с различно сложна форма и конструкция. Заварява елементи и детайли на съоръжения, работещи при режими на високи динамични натоварвания, налягане, температура и химически въздействия. Отстранява получените деформации след заваряване. Следи за изправното състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания. Грижи се за реда на работната площадка и за ежедневното й почистване. Изработва резервни части и детайли за ремонт на съоръженията. Прави заявки за необходимите материали и ги изразходва с грижата на добър стопанин. Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност, носи изискващото се работно и специално облекло и предписаните лични предпазни средства. При необходимост да обслужва работното място с повдигателни съоръжения /ПС/ чрез пулт от пода, при наличие на правоспособност. Отговорности: Отговаря за спазването на технологичните и качествените изисквания при изпълнението на заваръчни и отрезни работи. Носи отговорност за правилното използване на материалите, инструментите и оборудването. Технически умения: Работи при стриктно спазване на указанията в технологията за последователността на сглобяване на изделието. Извършва прецизно режимите за заваряване от съответната wps. Работи с повдигателни съоръжения (пс) чрез пулт от пода.Контролира състоянието на различните видове апаратура за заваряване. Настройва машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания за всяка специфична операция, която извършва. Работи с измервателни уреди. Read more