Jobs | EURES - European Job Days

Jobs

Primary tabs

71 results for offers

LOCKSMITH

Offered by:  Ecoinvest d.o.o
Workplace: Slovenia
Locksmiths with knowledge of installing, repairing, rebuilding of particular parts of equipment and the whole systems based on plans. Skill of techical drawing is wanted. Knowledge of English and German is wanted, but not necessary. Area of work are EU countries. Read more

Project Manager

Offered by:  SKONTO PREFAB SIA
Workplace: Latvia
Your main tasks will be: Plan, organize and manage construction projects of prefab concrete and cross-laminated btimber constructions (CLT) in Latvia and abroad; Plan and organize work in procects, coordinate and monitor deadlines, resources and project costs; Proactively cooperate with other departments, customers and partners. The candidate is expected to: University degree in construction or project management; Previous work experience... Read more
Liels ražošanas uzņēmums aicina darbā dzelzsbetona konstrukciju izgatavotājus - betonētājus. Darba pienākumi: - Atbilstoši darba rasējumiem izvietot veidņus, armatūru, ieliekamās detaļas; - Nocelt gatavos izstrādājumus no galda; - Sakopt darba vietu. No kandidāta sagaidām: - Prasmi lasīt rasējumus; - Prasmi strādāt ar rokas instrumentiem; - Spēju veikt fizisku darbu, - atbildības sajūtu, precizitāti. Piedāvājam: - Stabilu darbu ražošanas telpās visa... Read more
БЕЛВИ е утвърдена компания, работеща в сферата на енергетиката. Основната дейност е проектиране, изграждане и поддържане на енергийни обекти. Фирмата е специализирана в строителство и ремонт на въздушни електропроводни линии до 400kV; кабелни линии до 35kV; подстанции; трафопостове; осветителни системи и инсталации; вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради; възобновяеми енергиини източници – ел. част; автоматизирани системи. БЕЛВИ търси отговорни, мотивирани и динамични личности за обекти в Югозападна България. Описание на длъжността: - Работа на височина при изграждане и ремонт на електропроводи до 20kV; - Изтегляне и полагане на кабели в изкоп и тръби; - Извършване на монтаж на електросъоръжения /трафопостове, трансформатори, табла и др./; - Извършване на други специфични дейности по изграждане и ремонт на електросъоръжения. Изисквания към кандидата: - Средно образование - с предимство електротехническо; - Познания в областта на електротехниката, енергийни системи и оборудване; - Професионален опит за длъжносттана; - Личностни качества - инициативност, отговорност, умение за работа в екип, мобилност, мотивация, социални умения; Фирмата предлага: - Постоянство и коректност в трудовите отношения - Работа на постоянен трудов договор; - Добри условия на труд - Стимулиращо възнаграждение в зависимост от резултатите; - Специализирано обучение и допълнителна квалификация. - Командировки до обектите на Компанията; Благодарим на всеки проявил интерес и желание да стане част от екипа на БЕЛВИ ООД. Ако нашето предложение е предизвикало интереса Ви, моля, изпратете своята автобиография. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора. Read more
Технически ръководител на енергийни обекти БЕЛВИ е утвърдена компания, работеща в сферата на енергетиката. Основната дейност е проектиране, изграждане и поддържане на енергийни обекти. Фирмата е специализирана в строителство и ремонт на въздушни електропроводни 110kV - 400kV. БЕЛВИ търси отговорни, мотивирани и динамични личности, с които да работи за постигане на своята мисия и цели. Работно място: В страната на електропроводи високо напрежение 110kV-400kV Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността: 1. Познава технологичния процес на строителство и ремонт на електропроводи високо напрежение 110kV-400 kV . 2. Ръководи, контролира и координира изпълнението на възложените му обекти. 3. Следи за законосъобразното и ефективно изпълнение на възложените обекти. 4. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд на възложените обекти, инструктира работниците и служителите. 5. Осигурява изпълнението на строителните обекти в съответствие с производствените графици. 6. Контролира техническата и оперативна подготовка за работа на обекта и спазването на проектната документация. 7. Контролира и координира своевременното снабдяване на обекта с необходимите материали, машини и съоръжения. 8. Отчита вложените ресурсите (труд, материали, механизация и външни услуги) за изпълнение на обектите. 9. Предоставя първична информация за изготвянето на актове за констатиране на действително извършените строително-монтажни работи. 10. Участва в комисии, проверки, срещи с възложители, свързани с изпълнението на възложените обекти. 11. Отговорен е за срочното отстраняване на евентуално констатирани забележки при приемането на строителните обекти. 12. Обобщава производствените резултати за възложените обекти и предлага мерки за увеличаване на ефективността. Изисквания към кандидата: 1. Висше/средно техническо образование - енергетика - ел.мрежи; 2. Познания в строителство на ВЛ високо напрежение 110kV-400 kV; 3. Професионален опит за заеманата длъжност-3 години; 4. Отлична компютърна грамотност (MS Windows, MS Office); 5. Умения за работа в екип; 6. Личностни качества - отговорност, инициативност, комуникативност, честност, мобилност, мотивация, социални умения; 7. Шофьорска книжка; Фирмата предлага: - Дългосрочна работа в утвърдена компания - Постоянство и коректност в трудовите отношения - Работа на постоянен трудов договор; - Добри условия на труд; - Стимулиращо възнаграждение обвързано с резултатите; - Командировки до обектите на Компанията; - Специализирано обучение и допълнителна квалификация; - Допълнителни социални придобивки. Благодарим на всеки проявил интерес и желание да стане част от екипа на БЕЛВИ ООД. Ако нашето предложение е предизвикало интереса Ви, моля, изпратете своята автобиография. Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора. Read more
Die Hüttenhein GmbH&CoKG Anlagenbau in Wittlich sucht ab sofort eine(n) *** WIG-Schweißer oder E-/MAG-Schweißer (m/w/d) in Vollzeit. Das Aufgabengebiet: • Fachmännische Herstellung, Montage und Wartung von Anlagen, Einzelkomponenten und Verrohrung in der Lebensmittel-, Getränke- und Asphaltindustrie • Installation, Verrohrung und Inbetriebnahme der Anlagen beim Kunden vor Ort • Wartungsarbeiten und Instandsetzungen an Anlagen und Vorrichtungen Ihr Anforderungsprofil: • Abgeschlossene Berufsausbildung... Read more
Industriemechan​iker/in Stellenbeschreibung Auszubildender zum Industriemechaniker (m/w) Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau Wir suchen DICH für eine Ausbildung im Sommer 2019: einen teamfähigen, kreativen Auszubildenden, der motiviert und engagiert ist und einen modernen Ausbildungsberuf erlernen möchte. Neben guten Mathematik- und Physikkenntnissen sollten Auszubildende in diesem Beruf Einsatzbereitschaft, technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen. Zu den Hauptaufgaben gehören die fachmännische Herstellung und Montage... Read more
Die Hüttenhein GmbH&CoKG Anlagenbau in Wittlich sucht ab sofort eine(n) *** WIG-Schweißer oder E-/MAG-Schweißer (m/w/d) in Vollzeit. Das Aufgabengebiet: • Fachmännische Herstellung, Montage und Wartung von Anlagen, Einzelkomponenten und Verrohrung in der Lebensmittel-, Getränke- und Asphaltindustrie • Installation, Verrohrung und Inbetriebnahme der Anlagen beim Kunden vor Ort • Wartungsarbeiten und Instandsetzungen an Anlagen und Vorrichtungen Ihr Anforderungsprofil: • Abgeschlossene Berufsausbildung... Read more
AUTOTHERM stellt ein. Ihr naturnaher Arbeitsplatz in der Eifel. AUTOTHERM ist ein Hersteller von Klima- und Räucheranlagen. Schon seit über 65 Jahren produzieren wir Anlagen, die in ihrer fertigungstechnisch hohen Qualität, den mechanischen als auch elektronischen Ausführungen den hohen Ansprüchen unserer weltweiten Kunden in der Lebensmittelindustrie gerecht werden. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: eine/n Blechschlosser/in. Ihre Aufgaben: - Eigenständiges Arbeiten... Read more
Stellenangebotsbeschreibung: AUTOTHERM stellt ein. Ihr naturnaher Arbeitsplatz in der Eifel AUTOTHERM ist ein Hersteller von Klima- und Räucheranlagen. Schon seit über 65 Jahren produzieren wir Anlagen, die in ihrer fertigungstechnisch hohen Qualität, den mechanischen als auch elektronischen Ausführungen den hohen Ansprüchen unserer weltweiten Kunden in der Lebensmittelindustrie gerecht werden. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: *** einen Helfer (m/w/d) für die... Read more