Partner sites:EURESELA

Jobs

Primary tabs

19 results for offers

ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ИНЖЕНЕР, ПРОМИШЛЕНО МАШИНОСТРОЕНЕ ИЛИ ДРУГА ПОДХОДЯЩА . КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ, УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И СЪОБРАЗЕН С КОНСТРУКТОРСКАТА РАБОТА, ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР. Read more
Оператор на металорежещи машини с ЦПУ изпълнява по предварителна изготвена и вкарана в машината програма за обработка на машинни детайли. Read more

Шлайфист

Workplace: Bulgaria
Приема, съхранява и предава донесените за ремонт от клиенти детайли. Работи с вертикално разстъргващи машини, хонинг машини, шлайф машини за колянови валове и борверг машини. Центрова детайлите за ремонт на различните машини с цел достигане на най- близкия ремонтен размер с минимум снемане на метал от детайлите. Ползва литература и картотека за допуските в сглобките, точността, чистотата и гладкостта на обработваните повърхности, като се стреми да ги достига с наличния машинен парк. Заточва, почиства и профилира необходимите режещи и абразивни инструменти. Поддържа в изправност и на необходимото техническо равнище машините, апаратите, инструментите и съоръженията, с които работи; поддържа чистотата на машините и хигиена на работното място. Read more
Изработка и монтаж на ел. инсталация на машини Read more

фрезист

Workplace: Bulgaria
Изработва детайли по зададен чертеж Read more

стругар

Workplace: Bulgaria
Изработва детайли по задени чертежи Read more
Римакем ЕООД е дъщерна компания на Агрополихим АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на Агрополихим АД, Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. Компанията обявява конкурс за свободна позиция "Монтьор по изпитване на ел. съоръжения", който да се присъедини към екипа на технологично направление Ел. ремонт в гр. Девня Резюме на длъжността:: - Осъществява дейности, свързани с проверка и настройка на релейни защити и автоматики на ел. съоръжения и ел. оборудване; - Участва в поддържането и ремонтирането на ел. оборудването, кабелните мрежи, ел. съоръженията в ГПП и цеховете на “Агрополихим” АД, както и на външни обекти; - Извършва замервания по Охрана на труда; - Извършва Високоволтови изпитания на: Лични Предпазни Средства, Силови кабели, Високоволтови двигатели, Силови трансформатори, Токови трансформатори и други съоръжения и апарати, които изискват висококвалифицирана електро поддръжка. Изисквания към кандидатите: - Завършено средно специално или висше образование; - Да притежава най-малко трета квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. - Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип. Компанията предлага: - Възможност за професионално развитие и обучение; - Добро заплащане и допълнителни социални придобивки; - Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите. Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД. Read more
Introduction Are you a team player that likes to take a leading role in solving challenging, technical issues in a manufacturing environment? Job Mission Be in lead as a problem owner to drive technical solutions within pilot & volume production. Minimize downtime on our tools and ensure 100% quality to our customers. Job Description You will be a 1st line... Read more
Introduction A very interesting position for an engineer who feels challenged in improving the production process to ensure product quality, short lead-times, high efficiency and ‘short time to market’ for Production. Job Mission To design, maintain, and optimize production processes and adapt to changed output requirements. Develop and apply methods of measuring the performance of the production process. Support the... Read more
For a laser company in the Netherlands Xelvin is searching for an: Proto system repairs • Keeping proto systems up and running • Providing troubleshooting and support in case of technical issues. • Communicating with Machine Father to discuss actions carried out so far and possible other solutions. • Analysing and identifying machine errors. • Looking for and finding possible... Read more
EOJD