Partner sites:EURESELA

Jobs

Primary tabs

6 results for offers

Quality Engineer

Workplace: Bulgaria
Together with our subsidiaries, we operate worldwide and rank among the leading companies for data communication solutions in vehicles. Our organization excels through continuous growth, a very high degree of innovation and excellent product quality. We supply many well-known car manufacturers and system suppliers. With approximately 5,000 employees at our locations in Germany, Czech Republic, China, USA and Mexico, our... Read more
МД ЕЛЕКТРОНИК е интернационален доставчик за автомобилната индустрия със седалище на фирмата във Валдкрайбург, Германия. Основаното през 1974 г., дружество изготвя решения за пренос на данни и снабдява автомобилни производители и доставчици на системи за над 200 текущи автомобилни модели в световен мащаб. За завода си в град Враца търсим работници за позиция Оператор . Основни отговорности: Изпълнява проиводствени поръчки, съгласно съответната производствена документация в съответното количество и качество; Попълва прилежащата документация; Своервеменно информира прекия си ръководител за възникнали оперативни проблеми; Изисквания: Средно образование; Опит на сходна позиция; Лоялност и отговорно отношение към работата; Способност за работа в екип. Read more
Основни задължения: • Ремонт и настройки на съоръженията в завода; • Профилактика на оборудването ; • Водене на дневниците за отстраняване на повреди; Нашите изисквания към кандидатите: • Завършено техническо образование - електро или механичен профил; • Опит в поддръжката на електрическата и/или пневматичната част на машини и оборудване; • Общи познания в областта на пневматиката и хидравликата; • Умение за разчитане на работни схеми на съответните съоръжения; • Възможност за работа на смени. Read more
Your responsibilities Schedule, monitor and approve supplier part, material and project subcontractor service activities, as applicable; Plan and conduct, or ensure, required supplier assessments including assessment reporting and non-conformance reports; Operationally lead and fast execute upcoming supply issues like quality issues, late deliveries, non-conforming products or project services; Monitor and report supplier performance (KPIs), quality issues, and development actions; Define... Read more
Задължения: • Отговаря за организирането и контрола на производствения процес; • Отговаря за разпределянето и контролирането на задачите по работни линии в отдела; • Отговаря за събирането и предоставянето на документи от работниците към администрацията (отпуски, болнични, заявления); • Спазва инструкции за вътрешен трудов ред и дисциплина и следи за тяхното спазване; • Следи за наличието на материали и консумативи; • Следи за наличността на инструментите и тяхната изправност в отдела; • Създава, обработва и попълва таблици с производствена информация. Изисквания: • Средно образование, средно техническо ще се счита за предимство; • Опит в производствена среда ще се счита за предимство; • Компютърна грамотност, включително работа с Excel и MS Office, ще се считат за предимство; • Възможност за работа на смени; • Умения за работа в екип и способност за взимане на бързи решения в динамична среда; • Отговорност и дисциплинираност. Read more
Задълженията Ви ще включват: Сглобяване на детайли и компоненти за ниско напрежение; Работа с машини и инструменти; Спазване на метода и последователността на работа, описани в работните процедури; Подреждане на детайлите и компонентите с цел оптимизиране на работата. Изисквания към кандидатите: Средно образование; Опит в производство ще се счита за предимство; Сръчност и внимание към детайла; Готовност за работа на две смени без нощни. Read more