Partner sites:EURESELA

Jobs

Primary tabs

8 results for offers

ŽIVILSKI DELAVEC - M/Ž

Offered by:  Kras d.o.o.
Workplace: Slovenia
Opis del in nalog ŽIVILSKI DELAVEC V PROIZVODNJI, SKLADIŠČENJU, ODPREMI, DELA NA VSEH FAZAH PROIZVODNEGA PROCESA, POLNJENJE, PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, TEHTANJE, ČIŠČENJE DELOVNE OPREME IN DELOVNEGA MESTA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH VODJE. Izobrazba in delovne izkušnje Delodajalec ne postavlja posebnih pogojev glede izobrazbe. Delovne izkušnje niso zahtevane. Drugi pogoji: Zaposlitev za določen čas 3 mesecev (1 mesec poskusno... Read more
Marketing managers, culinary chefs, digital wizards, innovation project specialists, key account managers and many more – in Arla, we are bringing together an exciting mix of people to help us build up a new organization with the ambition to be the leading foodservice dairy and a true Partner at Heart to our customers in the food service industry. To succeed... Read more

пакетировач

Workplace: Bulgaria
Пакетиране продукция на автоматизиран процес. Read more

общ работник

Workplace: Bulgaria
Дейности по товаро-разтоварване, пакетиране на продукция, дейности по почиствани и други. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим кандидати за позиция Работник консервна фабрика Ние предлагаме: • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания; • Мотивиращо възнаграждение и бонуси; • Допълнителни социални придобивки /ваучери за храна/; • Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения; • Здравословни и безопасни условия на труд; • Безплатен служебен транспорт. Подходящите кандидати имат: • Средно образование; • Умения за работа в екип; • Ангажираност и отговорност при изпълнение на задълженията; • Предишен опит в производствено предприятие /предимство/. Вашите основни задължения ще бъдат: • Изпълнение на производствените задачи според съответното работно място и производствената програма; • Спазване на технологичните изисквания и инструкции; • Спазване изискванията свързани с качеството. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията: Механик промишлено оборудване Ние Ви предлагаме: • Дългосрочен ангажимент; • Мотивиращо възнаграждение и бонуси; • Допълнителни социални придобивки; • Професионално обучение, стабилност и перспективи за развитие; • Високи стандарти на работа и отлична работна среда; • Безплатен служебен транспорт. Подходящият кандидат има: • Техническо образование; • Предходен опит в производствено предприятие /предимство/; • Умение за работа в екип; • Ангажираност и отговорност към работата. Вашите основни задължения ще бъдат: • Поддържане в изправност и осъществяване на периодична профилактика на производствените машини и съоръжения; • Проследяване изправността на поверените съоръжения, извършване на технически прегледи и отстраняване на аварии; • Настройване, регулиране и предаване в експлоатация на машините и съоръженията, след извършване на ремонтни дейности; • Въвеждане в експлоатация и тестване на ново промишлено оборудване; •Спазване на мероприятията за безаварийна работа. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията: Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти /консерви/ Ние предлагаме: Дългосрочен ангажимент. Мотивиращо възнаграждение и бонуси. Допълнителни социални придобивки. Oтлична работна среда. Възможност за професионално развитие. Подходящият кандидат има: Завършено висше образование в Университет по хранителни технологии, степен Магистър. Специализация "Технология на месото и рибата". Предишен опит на сходна позиция /ще се счита за предимство/. Умения за работа в екип. Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат: Контролиране спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията. Участие при анализиране качеството на продукцията. Участие при внедряването на нови изделия, технологии и оборудване. Контролиране качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина. Разработване предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство. Участие при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техники и технологии. Анализиране разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
The Luxury Collection is a glittering ensemble of locally authentic hotels and resorts from around the world. Our hotel teams curate the world’s most enriching and desirable destination experiences. Our mission is to guide our guests, these seasoned travelers on transformative journeys that touch their spirits, enrich their lives and create lasting memories. If you are someone with an appreciation... Read more