Partner sites:EURES

Jobs

Primary tabs

5 results for offers

Key Account Manager

Offered by:  Nipromec Group
Workplace: Sweden
Nipromec Oy Ltd is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Group has offices also in Erlangen, Germany and Bristol and London in United Kingdom. We are now looking for a... Read more

PDMS / E3D Designers

Offered by:  Nipromec Group
Workplace: Finland
Nipromec Oy Ltd is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Group has offices also in Erlangen, Germany and Bristol and London in United Kingdom. We are looking for a PDMS... Read more
Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден Инженер, проектант с код по НКПД 2142-6022 като избрания кандидат трябва да отговарят на изисквания както следва: 1. Завършено висше образование /бакалавър или магистър/ по специалност "Топлотехника" или "Топлоенергетика" или техни производни. 2. Личностни изисквания и поведенчески характеристики:  Желание за развитие в областта на техническата паспортизация, проектирането и енергийната ефективност.  Прецизност, наблюдателност и добри организационни умения;  Аналитично мислене 4. Шофьорска книжка 5. Много добри компютърни умения (включително, но не само Microsoft Office продукти). 6. Наличието на проектантска правоспособност по специалността е предимство. Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение също могат да кандидатстват по обявата. Предлагаме 1. Интересни и предизвикателни професионални задачи 2. Работа в приветлива бизнес среда 3. Конкурентно възнаграждение Описание на направленията, в които работи фирмата: 1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради. 2. Проверка на котли и климатични инсталации 3. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. 4. Техническо обследване на сгради и изготвяне на технически паспорт 5. Проектиране и инженерингови услуги; 6. Изготвяне на технически/работни проекти на сгради за препоръчани в енергийното обследване мерки за спестяване на енергия Read more
Разработване и внедряване на технологии за механична обработка на детайли, настройка на машини, усвояване на обработката на детайли и други. Read more
Per studio azienda in Rovereto si ricerca una figura che: provveda ad installazioni, manutenzioni e riparazioni di microscopi elettronici per lo più installati presso i clienti in Italia e in parte in altri paesi europei. Contribusca attivamente alla soddisfazione del cliente eseguendo il tuo lavoro in accordo con quanto richiesto nei tempi richiesti. Sia propositiva ed attiva all’interno dell'azienda proponendo... Read more
EOJD