Partner sites:EURES

Jobs

Primary tabs

178 results for offers

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Workplace: Bulgaria
Римакем ЕООД е дъщерна компания на Агрополихим АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на Агрополихим АД, Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. Компанията обявява конкурс за свободна позиция Електромонтьор, който да се присъедини към екипа на Ел. ремонт в гр. Девня Резюме на длъжността: ∙ Поддържане нормален режим на работа на ел. съоръжения и електрически уредби до и над 1000 V; ∙ Ремонт и поддръжка на ел. оборудване, кабелни мрежи, ел. съоръжения; ∙ Обслужване на ел. уредби и съоръжения. Изисквания към кандидатите: ∙ Средно образование по електротехническа специалност; ∙ Познания по наредби за устройство на електрическите уредби и техническа експлоатация на енергообзавеждането; ∙ Професионален опит при работа с ел. съоръжения и ел. уредби до и над 1000 V е предимство; ∙ Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип. Компанията предлага: • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки; • Възможност за професионално развитие и обучение; • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД. Read more
Римакем ЕООД е дъщерна компания на Агрополихим АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на Агрополихим АД, Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. Компанията обявява конкурс за свободна позиция "Електромонтьор автоматизация на производството", който да се присъедини към екипа на технологично направление КИП и А в гр. Девня Резюме на длъжността: • Извършва диагностика и ремонт на технически средства за автоматизация по различните линии за производство. Изисквания към кандидатите: • Завършено средно специално или висше образование - специалност ,,Автоматизация на производството” или сродни; • Опит по специалността -предимство; • Знания относно принципите за измерване на неелектрически величини; • Хардуерни познания – цифрова и аналогова техника; • Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип. Компанията предлага: • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки; • Възможност за професионално развитие и обучение; • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите. Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД. Read more
Основни задачи: Подготвя и съгласува заданието за проектиране за ново строителство, преустройство или ремонт на строителни обекти. Координира, контролира и приема изпълнението на проектната документация. Организира, възлага и отчита изпълнението на строителни дейности за ново строителство, преустройство или ремонт на строителни обекти. Контролира на място за качественото и навременно изпълнение на договорните условия. Комуникира с всички страни в строителния процес. Разработва проектно-сметни документации за ново строителство, преустройство или ремонт на строителни обекти. Надгражда създадените вътрешнофирмени стандарти чрез прилагане на иновативни технологии и процеси в строителството. Допринася за функционирането на внедрената система за поддръжка на сградния фонд. Вашият профил: Висше образование в областта на строителството. Минимум 3 години опит в сферата строителство и ремонт на строителни обекти. Oпит в проектирането и изграждането на административни сгради и реконструкции на обекти. Отлично познаване на законодателната материя в областта на строителството. Добри познания на строителните технологии и тенденции. Умения за комуникация, координация и контрол на процесите на строителния обект с всички участници ангажирани в него. Умение за окомплектоване на досие на строителен обект, съгласно действащото законодателство. Компютърни умения - MS O, CAD продукт. Шофьорска книжка, кат. В, активен шофьор. Внимание към детайлите, комуникативност, нагласа и умения за екипна работа. Ние Ви предлагаме: Дългосрочна реализация в стабилна международна компания Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти Отлична работна атмосфера и условия на труд Атрактивен социален пакет Срок за кандидатстване: 20.01.2021 г. Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл: jobs@evn.bg , като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx Read more
Основни задачи: Изграждане, експлоатация и поддръжка на електросъоръжения и средства за измерване Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измервателни средства Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер Прекъсване и възстановяване на захранването на обекти Подпомагане при проектиране Отстраняване на аварии през и извън работно време Подпомагане на други групи и КЕЦ при необходимост Вашият профил: Средно електротехническо образование (висше електротехническо образование е предимство) Опит в сходни дейности е предимство Електротехнически познания Компютърни умения - MS Office Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност и устойчивост Шофьорска книжка, кат. В Ние Ви предлагаме: Възможност за професионална реализация в стабилна интернационална компания Утвърдени правила и стандарти на работа Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност Срок за кандидатстване: 20.01.2021 г. Начин за кандидатстване: Изпратете подробна автобиография на имейл: jobs@evn.bg Моля, посочете референтния номер ( Ref . No .) на обявата, по която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx Read more
Основни задачи: Проучване за ново присъединяване на потребители и производители Консултиране и обработка на искания на клиенти Изготвяне на договори Проектиране и контрол при изграждане на съоръжения за присъединяване на нови клиенти и инвестиционни обекти Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер Вашият профил: Висше електротехническо образование Проектантска правоспособност ще се счита за предимство Опит по дейността е предимство Много добри компютърни умения - MS Office; работа с CAD приложения ще е предимство Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес Шофьорска книжка, кат. В. Ние Ви предлагаме: Професионална реализация в международна компания с високи стандарти на работа Обучения, свързани с Вашето професионално и личностно развитие Отлични условия на работа и богат пакет от придобивки – гъвкаво работно време, възможност за , допълнително пенсионно и здравно застраховане, допълнителни финансови стимули за почивка и празници, карти за спорт на преференциални цени и др. Срок за кандидатстване: 20.01.2021г. Начин за кандидатстване: Изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл: jobs@evn.bg Моля, посочете референтния номер ( Ref . No .) на обявата, по която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx Read more

Management Consultant

Offered by:  PwC Bulgaria
Workplace: Bulgaria
A career in our Management Consulting Practice will provide you with the chance to work alongside business leaders to solve their problems and help them capture business opportunities. As a member of our team, you will help organizations, both public and private, to become more effective. We improve the way our clients operate, manage costs, motivate their people, support them... Read more

Health Care Assistant - Ireland

Offered by:  Right at Home Ireland
Workplace: Ireland
Right at Home , una de las principales agencias de atención domiciliaria de Irlanda, está reclutando actualmente para puestos de atención domiciliaria a tiempo completo y a tiempo parcial e invita a asistentes de atención o personas con pasión por la atención que pueden trabajar en el lado norte de Dublín para póngase en contacto hoy. Beneficios Capacitación y apoyo... Read more

Cuidadora de Idosos Home Care

Offered by:  Right at Home Ireland
Workplace: Ireland
Right at Home , uma das principais agências de assistência domiciliar da Irlanda, está atualmente recrutando para cargos de assistência domiciliar em período integral e parcial e convida assistentes de assistência ou aqueles com uma paixão por cuidar que possam trabalhar no lado norte de Dublin para entre em contato hoje. Benefícios Treinamento e suporte de indução completa - equipando... Read more

Entry Level Staff Consultant

Offered by:  A-LIGN
Workplace: Bulgaria
Who are we? Entry Level Staff Consultant A-LIGN is a technology-enabled security and compliance partner that helps global organizations take a strategic approach to compliance to confidently mitigate cybersecurity risks. We bring the people, process and technology platform organizations need to secure their summit, protect against future risks and build customer confidence. A-LIGN works with cutting-edge global organizations, providing you... Read more

Freelance Content Writer with English

Offered by:  iGaming.com Ltd.
Workplace: Bulgaria
The Company: iGaming.com is one of the leading affiliate marketing companies in the online gaming world. Founded in 2011, we operate in more than 20 countries around the world. We at iGaming.com work on shaping the online gaming industry and developing it further with websites which provide helpful and transparent information to our visitors. Why work together at iGaming.com? Because... Read more