Partner sites:EURES

Jobs

Primary tabs

178 results for offers

Контрол на производството на всички видове детайли и изделия, базиран на техническата документация, утвърдени мостри и допълнителни изисквания на фирмата. Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите. Read more

Качествен контрол

Offered by:  Джени стил
Workplace: Bulgaria
Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на продукцията на предприятието. Read more

construction

Offered by:  БОРИ ЕООД
Workplace: Bulgaria
Строителство и подръжка на сгради. Read more

Моделиер

Offered by:  Джени стил
Workplace: Bulgaria
Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла, изработва модели на изделието и шаблони за скрояване, следи за качеството на изработената продукция. Read more
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ: - Извършване на операции - блокиране, шлайфане, фрезоване, лепинговане, полиране и лакиране, фасетиране и центриране, миене и окачествяване на оптични детайли; - Познаване на машините за шлайфане, лепинговане и полиране, извършване на необходимите настройки, поддръжка и експлотационно обслужване на технологичното оборудване, с което работи; - Оказване на съдействие за решаване на технологични проблеми; - Други отговорности свързани с дейността. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА: - Образование – средно; - Умения за работа в екип и добра комуникативност; - Готовност за работа на смени; - Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство. КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: - Постоянен трудов договор, като първите шест месеца е със срок на изпитване за професионална пригодност; - Обучителните ни програми са изработени специално за Вас, така че възможно най-бързо и лесно да придобиете професионална квалификация; - Заплащане на конкурентно ниво; - Ако се отнасяте отговорно към работата си, няма да останете незабелязан и ще се възползвате от допълнителни бонуси и периодично повишаване на възнаграждението; - Възможности за реализация във фирмата, продължаване на обучението като стипендиант на фирмата; - Социални придобивки; - Осигурен безплатен транспорт от с. Левски и с. Попинци. Read more

Warehouse Supervisor

Workplace: Bulgaria
Berh-Hella Thermocontrol is looking for a highly motivated and experienced Warehouse Supervisor Responsibilities: Planning, managing and controlling of logistic operations and material flow in the warehouse. Performing / supervising inventory and responsible for stock accuracy. Reporting and analyzing the discrepancies during the stock count using SAP or other supporting tools. Motivating,training and managing warehouse employees. Supporting good working environment and... Read more

Автомонтьор

Offered by:  Автогуми ООД
Workplace: Bulgaria
1. Организира и извършва техническите прегледи и ремонти на постъпващите в сервиза автомобили. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. Приема постъпващите в сервиза автомобили за технически преглед, обслужване и ремонт. 3. Прави проверка за техническото състояние на автомобилите към момента на постъпването им и определя необходимостта от ремонт. 4. Извършва необходимия ремонт на автомобилите и отстранява технически повреди. 5. Предава обслужените и ремонтирани автомобили по надлежния ред. 5. Поддържа работното си място във вид, отговарящ на изискванията за извършване на текущи технически проверки и ремонт на автомобили. 6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА Материални и финансови: 1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали. 2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата. 3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил. По безопасност на труда: 4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. 7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: - качеството на извършване на профилактиката и ремонтните работи на постъпилите автомобили; - спазване на трудовата дисциплина; - правилното съхранение на авточастите и другите материали; - правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим кандидати за позиция Работник консервна фабрика Ние предлагаме: • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания; • Мотивиращо възнаграждение и бонуси; • Допълнителни социални придобивки /ваучери за храна/; • Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения; • Здравословни и безопасни условия на труд; • Безплатен служебен транспорт. Подходящите кандидати имат: • Средно образование; • Умения за работа в екип; • Ангажираност и отговорност при изпълнение на задълженията; • Предишен опит в производствено предприятие /предимство/. Вашите основни задължения ще бъдат: • Изпълнение на производствените задачи според съответното работно място и производствената програма; • Спазване на технологичните изисквания и инструкции; • Спазване изискванията свързани с качеството. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more

Quality Engineer

Workplace: Bulgaria
Together with our subsidiaries, we operate worldwide and rank among the leading companies for data communication solutions in vehicles. Our organization excels through continuous growth, a very high degree of innovation and excellent product quality. We supply many well-known car manufacturers and system suppliers. With approximately 5,000 employees at our locations in Germany, Czech Republic, China, USA and Mexico, our... Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията: Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти /консерви/ Ние предлагаме: Дългосрочен ангажимент. Мотивиращо възнаграждение и бонуси. Допълнителни социални придобивки. Oтлична работна среда. Възможност за професионално развитие. Подходящият кандидат има: Завършено висше образование в Университет по хранителни технологии, степен Магистър. Специализация "Технология на месото и рибата". Предишен опит на сходна позиция /ще се счита за предимство/. Умения за работа в екип. Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат: Контролиране спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията. Участие при анализиране качеството на продукцията. Участие при внедряването на нови изделия, технологии и оборудване. Контролиране качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина. Разработване предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство. Участие при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техники и технологии. Анализиране разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
EOJD