Partner sites:EURES

Jobs

Primary tabs

178 results for offers

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? • Контактуване с български и чуждестранни доставчици на стоки и услуги, за получаване на информация, цени, наличност и срок за доставка; • Търсене и изграждане на нови дългосрочни отношения с доставчици; • Поддържане на професионални и технически знания чрез вътрешни и външни обучения; • Избиране на продукти за поръчка, анализирайки цена, техническо предложение, количества и срокове за доставка в съответствие с клиентските изисквания и изискванията на ръководителите; • Водене на преговори с доставчиците на стоки и услуги; • Възлагане на поръчки на база изготвен анализ от получени оферти; • Организиране на логистиката, проследяване на изпълнението на поръчките; • Обсъждане на дефектни или неприемливи стоки и услуги с персонала за инспекция и/или контрол на качеството, потребители, доставчици и други. ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ: • Завършено средно образование (висше образование се счита за предимство); • Добри познания в областта на инженерните решения; • Професионален опит или образование в сферата на телекомуникациите или електрониката ще се счита за предимство; • Умение за стриктно спазване на установените срокове и добро планиране; • Поемане на отговорност, гъвкавост в адресирането на проблеми и вземане на определящи решения; • Отлични комуникативни, междуличностни и презентационни умения; • Отлично владеене на Microsoft Word, Excel, Power Point и Outlook; • Добро владеене на английски език – писмен и говорим; • Свидетелство за управление на МПС, категория Б. „Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни. Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net . Read more
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла, изработва модели на изделието и шаблони за скрояване, следи за качеството на изработената продукция. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла и ги размножава по размери и ръстове. 3 Разчита, дешифрира, анализира скици на модели. 4. Изготвя модели на изделия, като уточнява мястото, формата и големината на детайлите. 5. Изработва шаблони за скрояване на всички детайли от изделието. 6. Разработва разходни норми на необходимите материали за изработка на изделията. 7. Разработва технологична карта за производството на облекла. 8. Контролира качеството на всеки етап на производството на изделието. 9. Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата. Read more
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла, изработва модели на изделието и шаблони за скрояване, следи за качеството на изработената продукция. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла и ги размножава по размери и ръстове. 3 Разчита, дешифрира, анализира скици на модели. 4. Изготвя модели на изделия, като уточнява мястото, формата и големината на детайлите. 5. Изработва шаблони за скрояване на всички детайли от изделието. 6. Разработва разходни норми на необходимите материали за изработка на изделията. 7. Разработва технологична карта за производството на облекла. 8. Контролира качеството на всеки етап на производството на изделието. 9. Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата. Read more
Работа в производствено предприятие Read more
Фирма Грестокомерс ЕООД е на пазара за дистрибуция и логистика на бързооборотни хранителни стоки вече 20 години. До днес постигнахме търговско развитие, благодарение на професионализма и отдадеността на служителите ни. *Обявената позиция е за Централният логистичен склад на Грестокомерс ЕООД. *Шофьорска книжка и личен автомобил (за придвижване до работа). Какво можем да Ви предложим: - Възможността да имате време за себе си и семейството си, чрез гъвкавото работно време; - Работа на сменен режим; - 5 дневна работна седмица; - Възможността да имате по – добрия работодател в лицето на фирма Грестокомерс; - Ще Ви предоставим възможността да преминете през фирмено обучение, което да позволи да бъдете пълноценни в работата си; - Ще имате възможността да се възползвате от фирменото ни облекло и допълнителни социални придобивки. - Ще Ви предоставим и средства за транспорт. Какво представлява работата: - Подготовка на заявки по списък; - Детайлност, точност и високи нива на отговорност към работните ангажименти; - Работа със складов софтуер и стъпкова последователност на процесите с него; - Следене и отговаряне за изрядния външен вид на приетата и експидирана стока. Какво ще изискваме от Вас: - Шофьорска книжка и личен автомобил (за придвижване до работа) - Да имате завършено Средно образование; - Да бъдете точни, организирани, енергични и с готовност за работа на смени; - Да спазвате последователно и коректно вътрешнофирмените правила и процеси на работа; - Да обичате да работите в динамична среда и да търсите дългосрочни трудови отношения с бъдещия си работодател – в лицето фирма Грестокомерс ЕООД. Ако нашето предложение Ви допада изпратете ни своята Автобиография. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всички данни, предоставени от Вас, са лични и защитени по смисъла на ЗЗЛД и са под специален режим на защита, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. За нуждите на подборната процедура в „Грестокомерс” ЕООД се събират следните данни за Вас: имена, адреси, E-mail, телефон, години, професионален опит, образование, квалификация и друга доброволно предоставена информация в автобиографията Ви. Всички данни, предоставени доброволно от Вас, въз основа на съгласието Ви, ще бъдат използвани единствено с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви, от служител на отдел „Човешки ресурси”, както и за евентуално последващо назначаване от служител ТРЗ във фирма „Грестокомерс” ЕООД. Чрез избирането на бутона „Съгласен съм”, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за подбор, и селектиране за обявени свободни работни позиции, освен ако не изразите изрично несъгласие с това, чрез бутона „Не съм съгласен”. Read more
Работа в хранителен магазин, свързана с обслужване и консултиране на клиенти, приемане на стока, зареждане на регали. Read more
Отговорности: Ръководи и контролира всички видове изпитания на електросъоръженията, на релейните защити и на защитните средства на територията на компанията; Организира измервания, свързани с електробезопасността, термографията и други контролни измервания и настройки за целите на превантивната поддръжка; Организира планови ремонти и изпълнение на проекти, свързани с вторичните вериги и управление на ел. съоръженията; Анализира всички изключвания на релейната защита в електрическите подстанции високо и средно напрежение и участва при отстраняването на повреди по електрическите съоръженията. Изисквания: Висше техническо образование - със специалност от направления Енергетика, Електротехника, електроника и автоматика; Професионален опит на подобна позиция – минимум 5 години; Отлични технически познания в областта на електроенергетиката; Добро владеене на английски език – ниво А2-В1; Отлични аналитични умения и системен подход при планиране на дейности; Много добри организационни и комуникативни умения; Нагласа и способност за работа в екип. Ние Ви предлагаме: Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност; Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки; Възможности за личностно и професионално развитие. Ако нашето предложение Ви интересува: Моля, посетете сектор „Кариери“ на сайта и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и диплома за завършено образование тук: http://bulgaria.aurubis.com/career/job-market/ не по-късно от 31 .01.2021г. Read more
РЕСТОРАНТСКИ СЛУЖИТЕЛИ Търсим нови попълнения в отбора на Макдоналдс! Вашите причини за работа в Макдоналдс: Реални възможности за бързо кариерно развитие. Вашият път на успеха: Ресторантски служител – Инструктор – Мениджър – Втори асистент мениджър – Първи асистент мениджър – Управител на ресторант Макдоналдс – Оперативен Консултант ... Възможност за гъвкаво работно време. Успешно съчетаване на кариера и образование. Вътрешно фирмено обучение. Придобиване на знания, умения и компетенции, полезни за бъдеща професионална кариера във всички сфери на бизнеса. Дългосрочна кариера в голяма международна компания с утвърдени стандарти на работа, доказан лидер в своята област. Трудов договор и система за заплащане изцяло отговарящи на изискванията на трудовото и осигурително законодателство. Сигурно заплащане, система за атестиране, бонуси при отлично представяне. Приятна, безопасна и комфортна работна среда. Отлични условия на труд. Безплатна униформа, сигурност на работното място. Екип от над 1000 млади души. Тук се създават приятелства за цял живот. Мотивационни програми - партита, награди, спортни състезания, подаръци... Нулева дискриминация - имате равен шанс за развитие независимо от пол, религия или раса. Независимост - разполагате с лични средства и сте независими в решенията си. За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете автобиография с актуална снимка! Read more

Machine Engineer

Offered by:  Ate Plast OOD
Workplace: Bulgaria
Requirements: 1. Education - Higher Technical; 2. Good knowledge of electronics, electrical engineering, mechanics; 3. Try for a similar position - minimum 2 years; 4. High level of computer literacy; 5. Excellent command of English; 6. Work in a manufacturing enterprise - an advantage; 7. Responsible attitude to work; 8. Teamwork skills and efficiency; Responsibilities: 1. Knowledge and service of... Read more

Power Engineer

Offered by:  Ate Plast OOD
Workplace: Bulgaria
Ate Plast Ltd., a manufacturer of polymer films and packaging, announces a competition for the position of Power Engineer in connection with the expansion of its activity. Main responsibilities: - Manages, coordinates and controls the overall activity of ensuring the proper operation and reliable operation of the energy networks and energy facilities. - Organizes continuous monitoring of the proper operation... Read more