Jobs | EURES - European Job Days

Jobs

Primary tabs

128 results for offers

Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ SIA serviscentrs aicina darbā virpošanas speciālistu. Virpošanas speciālista loma ir nodrošināt ražošanu ar nepieciešamajiem instrumentiem laikā un attiecīgā kvalitātē, lai ražošana var sasniegt savus mērķus. No virpošanas speciālista sagaidām: -zināšanas, prasmes un vēlmi veikt metāla virpošanas darbus; -rasējumu un tehniskās dokumentācijas pratību; -ieinteresētību sadarboties un izpratni par sava darba rezultāta ietekmi. Iespējas un nosacījumi: -atalgojums... Read more

Електрошлосер

Offered by:  Promet Steel JSC
Workplace: Bulgaria
Описание на длъжността: Следи за безаварийната работа и отстраняване на възникнали аварии на ел.съоръженията в Дружеството Изискване към кандидатите: • Завършено средно техническо образование • Високо ниво на лична организираност и отговорност • Умения за работа в екип При нас ще имате възможност за професионална реализация в предприятие което е част от международен холдинг. • Ще получите начално и последващо обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата • Допълнително здравно застраховане • Безплатен транспорт • Сума за Коледни празници и почивка • Храна в работнически стол Read more

Механошлосер

Offered by:  Promet Steel JSC
Workplace: Bulgaria
Описание на длъжността: Открива и отстранява всякакви повреди в работата на Механооборудването Изискване към кандидатите: • Завършено средно техническо образование • Високо ниво на лична организираност и отговорност • Умения за работа в екип При нас ще имате възможност за професионална реализация в предприятие което е част от международен холдинг. • Ще получите начално и последващо обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата • Допълнително здравно застраховане • Безплатен транспорт • Сума за Коледни празници и почивка • Храна в работнически стол Read more

Електромонтьор КИП

Offered by:  Promet Steel JSC
Workplace: Bulgaria
Описание на длъжността: Работи като изпълнител на техническата поддръжка и ремонта на КИП приборите на територията на „Промет стиил” EАД. Извършва лабораторна функционална проверка и лабораторна настройката на КИП прибори. Изискване към кандидатите: • Завършено средно специално техническо образование • Високо ниво на лична организираност и отговорност • Умения за работа в екип • При нас ще имате възможност за професионална реализация в предприятие, което е част от международен холдинг. • Ще получите начално и последващо обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата • Допълнително здравно застраховане • Безплатен транспорт • Сума за Коледни празници и почивка • Храна в работнически стол Read more

Оксиженист

Offered by:  Energoremont-Kresna AD
Workplace: Bulgaria
Рязане на скрап, на мъртви глави, обрязване на леякови системи и чепаци по отливките Read more

Заварчик

Offered by:  Energoremont-Kresna AD
Workplace: Bulgaria
Отстратяняване на дефекти на отливки от стомана Read more

Head of Processes ERP

Offered by:  Work in Flanders
Workplace: Belgium
Tremec in Zedelgem is recruiting: As Head of Processes ERP, you assure the support and compliance of the service levels, defined for the processes and applications corresponding to the KUO platforms. You lead and execute projects, ensuring their compliance with the KUO project and policy methodology, the project plan and the client’s expectations as well as guaranteeing the project deliverables... Read more

Controls Hardware Development Engineer

Offered by:  Work in Flanders
Workplace: Belgium
Tremec in Zedelgem is looking for: As Controls Hardware Development Engineer, you are responsible for prototyping, design, theoretical design analysis, problem analysis and testing requirements of electronic circuits for the Transmission Control Unit and/or auxiliary controllers. In addition, you will be involved in the creation of EMC and/or environmental validation plans and in supporting & tracking the validation execution internally... Read more

Project resource planner

Offered by:  Work in Flanders
Workplace: Belgium
Tremec is looking for Project Resource Planner As Project Resource Planner, you have a coordinating role for our development & design teams (50 people). You pursue a more efficient workflow within these departments by developing and implementing a suitable follow-up tool. Our team leads development & design (5) make a realistic estimate of the necessary resources (e.g. time, manpower...) needed... Read more
1.Управлява, обслужва и поддържа в изправност инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса, а също така и: - Контролира и регулира (дозира) натрошаването на скалната маса на отделни фракции - Контролира и регулира транспортирането на материалите - Обслужва бункерите и събира разпиления материал - Наблюдава и отчита показанията на контролно-измерителните уреди - Води отчетност за използването на технологичното оборудване - Участва при ремонта на машините и съоръженията 2. Извършва ежедневно обслужване на инсталацията; поддържа я в изправно техническо състояние; грижи се за чистотата по машината; зарежда я с необходимите количества гориво, масла и консумативи; отстранява дребни повреди, възникнали в процеса на работата. 3. - Да има теоретически и практически познания относно правилата за експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталацията; работа с инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса - Да е запознат с устройството и принципа на работа на инсталацията, двигателя, хидравличната система; местата и начина на смазване и гресиране; вида и свойствата на г.с.м. /горивно- смазочни материали/; паспорта и инструкция за експлоатация на машината; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и повреди - Да знае изискванията на БДС за зърно метричен състав на произвежданите фракции и разходните норми за производството им - Да познава свойствата на обработвания материал; изискванията за транспортиране и съхранение на фракциите; причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване - Да не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци във входящата скална маса и готови фракции - Да уведомява своевременно ръководителя на кариерата и началника смяна за възникване на аварии или за необходими мерки за тяхното предотвратяване. Read more