Partner sites:EURESELA

Jobs

Primary tabs

45 results for offers

Инженер “Мобилна мрежа и услуги за А1 Group“ Ние сме високо технологична компания и се стремим да въвеждаме най-новите технологии в сферата на телекомуникациите и IT. Търсим колега, който с желание да се включи в работата на екипа и да ни помага в развитието на нашата мобилна мрежа и иновативни услуги. Ако имаш желание да: участваш в изготвяне на архитектура и дизайн на мрежи и услуги; участваш в оразмеряване на телекомуникационни мрежи; взимаш решения за обновяване, разширения и нови функционалности за развитие на мрежата; анализираш KPI, аларми, логове, трейсове; координираш планове и задачи с други екипи от A1 Group и партньори; следиш и прилагаш тенденциите и концепциите в развитието на телекомуникационни мрежи и услуги; следиш и прилагаш действащите нормативни регулации и добри практики; И притежаваш: висше техническо образование - специалност в област Телекомуникации или Компютърни технологии; минимум 2 години опит в оразмеряване, развитие и опериране на опорни елементи на мобилните мрежи, като MSCS/MGW/HLR/HSS/IN platform /IMS/vEPC/SMS/MMS Center; задълбочени познания за мрежови протоколи, като MAP/CAMEL/SIP/SIGTRAN/Diameter; познания в областта на виртуални решения в телекомуникациите е предимство; знания за националната и международна нормативна уредба за телекомуникации, действащите лицензионни изисквания; отлични аналитични и комуникационни умения; висока степен на владеене на писмен и говорим английски език; силна мотивация и желание за развитие; умения за работа в екип. Ние ти предлагаме: възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии и да работиш за лидера на пазара на телекомуникации; работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания; атрактивен социален пакет и допълнителни придобивки; възможности за обучения и досег с най-новите технологии; гъвкавост в работното време и място. Ако имаш въпроси, свързани с обявата, моля свържи се с Пламен Василев / Plamen.Vasilev@a1.bg /. Read more

SAP FI/CO Consultant

Offered by:  A1 Bulgaria
Workplace: Bulgaria
We are looking for enthusiasts who possess deep skills in analysis, design and implementation of SAP solutions based on leading practices to join our journey and become a part of successful local/international team, as Senior SAP FI Functional Consultant. The SAP Competence Center in A1 Bulgaria deals with the planning, implementation and active support of local, group and customer SAP... Read more
Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден Инженер, проектант с код по НКПД 2142-6022 като избрания кандидат трябва да отговарят на изисквания както следва: 1. Завършено висше образование /бакалавър или магистър/ по специалност "Топлотехника" или "Топлоенергетика" или техни производни. 2. Личностни изисквания и поведенчески характеристики:  Желание за развитие в областта на техническата паспортизация, проектирането и енергийната ефективност.  Прецизност, наблюдателност и добри организационни умения;  Аналитично мислене 4. Шофьорска книжка 5. Много добри компютърни умения (включително, но не само Microsoft Office продукти). 6. Наличието на проектантска правоспособност по специалността е предимство. Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение също могат да кандидатстват по обявата. Предлагаме 1. Интересни и предизвикателни професионални задачи 2. Работа в приветлива бизнес среда 3. Конкурентно възнаграждение Описание на направленията, в които работи фирмата: 1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради. 2. Проверка на котли и климатични инсталации 3. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. 4. Техническо обследване на сгради и изготвяне на технически паспорт 5. Проектиране и инженерингови услуги; 6. Изготвяне на технически/работни проекти на сгради за препоръчани в енергийното обследване мерки за спестяване на енергия Read more

machine engeneer

Offered by:  VEGA TEX LTD
Workplace: Bulgaria
Maintenace of the machnery equpment in sewing manufacuting. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията: Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти /консерви/ Ние предлагаме: Дългосрочен ангажимент. Мотивиращо възнаграждение и бонуси. Допълнителни социални придобивки. Oтлична работна среда. Възможност за професионално развитие. Подходящият кандидат има: Завършено висше образование в Университет по хранителни технологии, степен Магистър. Специализация "Технология на месото и рибата". Предишен опит на сходна позиция /ще се счита за предимство/. Умения за работа в екип. Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат: Контролиране спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията. Участие при анализиране качеството на продукцията. Участие при внедряването на нови изделия, технологии и оборудване. Контролиране качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина. Разработване предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство. Участие при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техники и технологии. Анализиране разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
Your responsibilities Schedule, monitor and approve supplier part, material and project subcontractor service activities, as applicable; Plan and conduct, or ensure, required supplier assessments including assessment reporting and non-conformance reports; Operationally lead and fast execute upcoming supply issues like quality issues, late deliveries, non-conforming products or project services; Monitor and report supplier performance (KPIs), quality issues, and development actions; Define... Read more
Приема доставените от търговци на едро в аптеката лекарствени продукти, медицински консумативи, извършва проверка на съответствието на доставената стока с придружаващите документи, подписва фактурите за получените стоки. Съхранява, опакова и отпуска по лекарско предписание разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, Непрекъснато повишава професионалната си квалификация. Ежедневно изготвя заявки за зареждане на аптеката с лекарствени продукти и консумативи към търговците на едро, като цели тяхното оптимизиране. Read more
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Read more
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Read more
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Read more