Partner sites:EURESELA

Vodja V - Habilitator zaposlovanja in usposabljanja uporabnikov za življenje v skupnosti

by:  Dom na Krasu

The job offer is available for the following event:

Iščemo sodelavca ali sodelavko za delo na pilotnem projektu zavoda Dom na Krasu, ki se izvaja v okviru deinstitucionalizacije Doma na Krasu v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Podatki o delovnem mestu: zaposlitev za določen čas – 40 ur tedensko, od ponedeljka do petka, fleksibilen delovni čas, za čas trajanja nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu s predvidenim pričetkom 17.5.2021, s poskusnim delom štiri mesece.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije, znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Naša pričakovanja:

Delovno mesto zahteva odgovorno, zanesljivo in natančno osebo, ki so se pripravljena poglobiti v temo in cilje projekta ter si želi dosegati kakovostne rezultate v okviru dogovorjenih standardov, rokov in razpisnih pravil.

-  Stopnja izobrazbe VI/2 (1. bol. stopnja) zdravstvene, družboslovnih oziroma sorodnih ved.

Habilitator zaposlovanja in usposabljanja uporabnikov za življenje v skupnosti bo skrbel za:

 • usposabljanje in spodbujanje razvoja veščin uporabnikov za samostojno življenje,
 • sodelovanje v delovni skupini za iskanje zaposlitvenih možnosti,
 • izvedba analize možnosti zaposlitve in podpornih storitev za zaposlitev in pridobitev formalne izobrazbe za ljudi s težavami v duševnem zdravju/intelektualnimi ovirami,
 • sodelovanje v mobilnem timu,
 • razvijanje kvalitetnih odnosov, socialnih, etičnih in kulturnih vrednot v skupini,
 • sodelovanje s starši in skrbniki uporabnikov, s CSD in drugimi institucijami (zdravstveni dom, psihiatrična bolnica, NVO, idr.) v multidisciplinarnih timih,
 • sodelovanje pri načrtovanju usposabljanj za uporabnike pred preselitvijo in pri iskanju možnosti zaposlitve uporabnika,
 • izdelavo predloga letnega načrta dela vezano na zaposlovanje in izobraževanje uporabnikov,
 • izdelavo analize individualnih potreb uporabnikov vezano predvsem na zaposlovanje in delo uporabnikov,
 • izvedbo aktivnosti za ohranjanje in krepitev socialne mreže uporabnika,
 • sodelovanje v mobilnem timu in povezovanje z drugimi strokovnjaki in službami v skupnosti (ZRSZ, CSD, občina, osnovne, srednje, višje in visoke šole in ljudske univerze, NVO, idr.),
 • vodenje evidence in poročanje o delu organizacijskemu vodji ter izvajanje drugih nalog po navodilu nadrejenega, vezanih na projekt.

Znanja in izkušnje:

- poznavanje Evropskih smernic za prehod iz institucionalnih k skupnostnim oblikam oskrbe,

- zaželeno poznavanje, znanja in izkušnje s področja  deinstitucionalizacije,

- zaželena znanja iz sodelovanja in vključevanja uporabnikov, pomena njihovega vpliva in nadzora nad storitvami,

- zaželeno poznavanje metode osebnega načrtovanja, analize tveganja, timskega dela, prevrednotenja družbenih vlog.

Potrebna funkcionalna znanja:

- znanje angleškega jezika,

- znanje programskih orodij Word, Excel, Outlook, internetnih orodij,

- uporaba multimedijskih pripomočkov.

Druge zahteve:

- ste samostojni, proaktivni in usmerjeni k iskanju rešitev,

- spodobnost upravljanja medosebnih odnosov,

- imate dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti,

- ste zanesljivi in natančni,

- razumevanje človekovih pravic.

 

Ponujamo vam:

- zaposlitev za določen čas – za čas trajanja nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu v času ESS projekta,

- odgovorno in zanimivo delo z veliko možnosti, da prispevate k razvoju deinstitucionalizacije v Domu na Krasu in v širšem okolju,

- intenzivno izobraževanje,

- možnost pridobivanja novih znanj ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja.