Partner sites:EURESELA

Vodja II – vodja finančno računovodske službe (FRS) - J017955

by:  Dom na Krasu

The job offer is available for the following event:

Opis nalog:

 • Samostojno načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in ocenjevanje delovanje računovodstva ter finančnega stanja oz. poslovanja doma, v smislu gospodarnega ravnanja in v skladu z veljavnimi predpisi.
 • odgovornost za likvidnost zavoda, za učinkovito rabo javnih sredstev in iskanje virov financiranja,
 • priprava finančnega načrta in zaključnega računa, kalkulacij, statistik ter zahtevnejših analiz poslovanja zavoda, kar je bistvenega pomena za delovanje doma,
 • ureja zadeve s področja finančno-računovodske službe ter sodeluje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija,ki izvaja plačilni promet, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.),
 • samostojna priprava strokovnih podlog, analiziranje finančnega poslovanja in predlaganje ustreznih ukrepov direktorju in ukrepov za samostojno odločanje direktorja in sveta doma
 • opravlja druga dela, ki so potrebna za zakonito in pravilno delovanje finančno-računovodske službe, v skladu s predpisi in navodili vodstva zavoda,
 • samostojno spremljanje sprememb pri računovodsko finančnih zakonih in predpisih, poznavanje zakonodaje s področja finančnega poslovanja,
 • samostojno spremljanje virov financiranja,  stroškov, izdelovanje kalkulacij, periodičnih in zaključnih poročil,
 • odgovornost za pravilen obračun plač, sejnin in najemnin,
 • odgovornost za kontrola računa pred izplačilom,
 • izvajanje del in nalog v zvezi z delovnim planom,
 • opravljanje drugega dela po navodilu direktorja

Zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja:

a) obvezna:

 • računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno; delo s preglednicami - zahtevno
 • znanje s finančnega in računovodskega področja
 • poznavanje zakona o računovodstvu oz. računovodskih standardih V JAVNEM SEKTORJU

b) želena:

 • uporaba programskih orodij
 • vozniški izpit B kategorije

Zahtevane delovne izkušnje:

a) čas: 3 leta v javnem zavodu

b) področje: računovodstvo v profitni in neprofitni organizaciji

Odgovornost:

 • odgovornost za zakonitost, pravilnost, ažurnost in smotrno finančno poslovanje zavoda
 • za izvajanje posebnih pooblastil direktorja
 • za potek in rezultate dela, ki so navedeni v vsebini delovnega mesta
 • strokovno kvalitetna priprava podlag za odločitve direktorja in organov upravljanja
 • za ažurno in zakonito FR poslovanje velike vrednosti ter evidenco dogodkov
 • daljnosežnost posledic opravljenega dela
 • human in vljuden odnos do stanovalcev