Partner sites:EURESELA

Vårdare till Utterbäck serviceenhet (936)

by:  Kårkulla samkommun

The job offer is available for the following event:

Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (936)

i heltid till Utterbäcks serviceenhet i Borgå. Anställningen inleds 1.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Utterbäck serviceenhet i Fagersta erbjuder boende i naturskön skärgårdsmiljö på landet . På området finns tre gruppboenden och ett lägenhetsboende. Vi söker nu en vårdare till vårt seniorboende. Som vårdare ger du personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med hyresgästerna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Vi arbetar utgående från ett resursförstärkande arbetssätt och aktiverar seniorerna. Seniorklubb hålls alla vardagar och vi vistas även mycket ute i naturen och ordnar olika fritidsaktiviteter på området.  Arbetet är periodarbete.

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016). 

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till vik. regionchef Satu Broman och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Borgå, Teknikbågen 1, 06100 Borgå och ska vara oss tillhanda senast den 22.11.2020. 

Närmare information ger enhetschef Kerstin Hellroos, tfn 0247 431 407, kerstin.hellroos(a)karkulla.fi.

Sök jobbet här:

https://karkulla.rekrytointi.com/paikat/?o=A_LOJ&list=1

The work language is Swedish.

 

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

6.11.2020

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

EOJD