Partner sites:EURESELA

Užsakymų koordinatorė (-ius)

by:  UAB HOVDEN

The job offer is available for the following event:

Užsakymų (skandinavijos rinka) priėmimas/suvedimas į sistemą/patvirtinimas.
klientų aptarnavimas, konsultavimas, bendravimas telefonu, el. paštu - anglų kalba;
užsakymų proceso koordinavimas (nuo užsakymo priėmimo iki atsakomybės klientui perdavimo momento);
eksporto organizavimas, proceso koordinavimas ir kontrolė;
reikiamos informacijos administravimas, sąskaitų ir kitų dokumentų rengimas, apskaita.
operatyvus iškilusių probleminių situacijų sprendimas;
glaudus bendradarbiavimas su gamybos padaliniu;