Partner sites:EURESELA

Thriving Crusher Operator/DRIFTIG KROSSOPERATÖR

by:  Snells Entreprenad AB

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Tjänstebeskrivning

På LKAB’s gruvområde i Gällivare, i Vitåfors, utför Snells krossning sedan 2017 med tre krossanläggningar, varav två går på fast ström. Produktionen pågår hela året och arbetet sker alltid utomhus. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis lastning med hjullastare, reparation och underhåll av krossarna. Hela processen sker med ett kvalitéts- och miljötänk. Arbetstiden är förlagd på skift 7/7 med skiftlag på tre personer.

Vi söker nu driftiga och nyfikna personer som har vilja att lära sig hur krossningsentreprenader går till och som inte är rädda för att skita ner sig. På arbetsplatsen har vi två kojor med ström, motorvärmare, rinnande vatten och toalett. Boende finns på orten.

Din profil

En bra krossoperatör behöver trivas med att arbeta utomhus, vara resultatinriktad i produktionen och ha en bra överblick över maskinerna för att se om något behöver fixas. En lämplig bakgrund kan vara arbete som svetsare eller mekare inom industrin, som fältmontör eller inom jord-/skogsbruk, jobb där man har ett eget ansvar att lösa problem, meka och är van att arbeta med kroppen. Meriterande är förstås tidigare erfarenhet av krossning.

Verksamheten fungerar inte utan samarbete och därför söker vi efter medarbetare som bidrar till en god gemenskap och lagkänsla. Vi lägger därför stor vikt vid att hitta rätt personlighet. Du behöver även ha god fysik för att klara av arbetet som ibland kan vara fysiskt krävande.

För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna svenska och det är meriterande om du dessutom kan finska, då några av våra kollegor är finsktalande.

Tjänsten inleds med provanställning på 6 månader.

Skicka in din ansökan till jobb@snells.se

Vi ser fram emot att höra av dig!

 

Vid frågor kontakta Alfons Snell på 070-369 10 37.

 

At LKAB's mining area in Gällivare, in Vitåfors, Snell has been crushing since 2017 with three crushing plants, two of which are on solid stream. Production takes place throughout the year and work is always done outdoors. The tasks include, for example, loading with wheel loaders, repair and maintenance of the crushers. The whole process takes place with a quality and environmental approach. The working hours are located on shift 7/7 with shift teams of three people. We are now looking for energetic and curious people who want to learn how crushing works are done and who are not afraid of being torn down. In the workplace we have two cabins with power, engine heater, running water and toilet. Accommodation is available at the resort. Your profile A good crusher operator needs to thrive on working outdoors, be result-oriented in production and have a good overview of the machines to see if anything needs to be fixed. A suitable background can be work as a welder or mechanic in the industry, as a field fitter or in agriculture / forestry, jobs where you have your own responsibility to solve problems, mecha and are used to working with the body. Merit is, of course, past experience of crushing. The business does not work without cooperation and therefore we are looking for employees who contribute to a good community and team spirit. We therefore attach great importance to finding the right personality. You also need good physics to cope with the work which can sometimes be physically demanding. To be up to date for the service you need to be able to speak Swedish and it is a merit if you can also speak Finnish, as some of our colleagues are Finnish speaking. The service starts with a probationary period of 6 months. Submit your application to jobb@snells.se We look forward to hearing from you! If you have any questions, please contact Alfons Snell on 070-369 10 37.

This job has expired
EOJD