Partner sites:EURESELA

Sykepleier / nurse

by:  Narvik kommune

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

ALL JOBS NEED TO BE APPLIED FOR BY USING THIS LINK: https://www.narvik.kommune.no/ledige-stillinger/

Jobbeskrivelse

 

Org. nr: - Stillingsident: 4197071778 Presentasjon av stillingen:

Prestegårdstunet sykehjem søker sykepleier, 100 % svangerskapsvikariat.

Sykehjemmet har 20 plasser fordelt på 3 avdelinger. Vi har fagområder som demens, somatikk, avlastning, kartlegging og rehabilitering. Vi er i startfasen med å bli sertifisert for å bli livsgledehjem.
Kjøpsvik er et industrisamfunn med omlag 900 innbyggere som ligger i Narvik kommune, ca 10 mil fra Narvik sentrum. Vi har et trygt og godt oppvekstmiljø og mulighet for rimelig bolig. I tillegg til gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, har vi også en flott idrettshall med gode treningsmuligheter.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for at avdelingens beboere og deres pårørende mottar de tjenestene og den omsorgen de har behov for, og at tiltak gjennomføres, evalueres og oppdateres i tråd med dette
 • Sørge for nødvendig oppdatering av dokumentasjon i Profil og andre system sykehjemmet benytter
 • Bidra til at hver enkelt beboer opplever livsglede og deltar i livsgledearbeidet
 • Konstruktiv aktivitet i forhold til avdelingens HMS-arbeid, kvalitetsarbeid og arbeidsmiljø
 • Bidra til faglig oppdatering og utvikling i avdelingen i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid innen eget tjenestested og med andre samarbeidspartnere
 • Ta ansvar for veiledning av pasient og pårørende
 • Opplæring og veiledning av nytilsatte og studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God i norsk, muntlig og skriftlig
 • Må beherske IKT-verktøy

Personlige egenskaper

Vi søker personer med:

 • Gode samarbeidsevner, godt humør og som kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til refleksjon, omstilling og veiledning
 • Evne til planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging
 • Engasjement for å oppdatere egen og andres kompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team. Interesse for velferds teknologi

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • For stillingen gjelder seks måneders prøvetid

Gyldig politiattest må fremlegges.

Tiltredelse juni 2020.

Annet

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ann-K. Helgesen Andorsen, Enhetsleder, 46884831
Ulrika Nøstdahl, Avdelingsleder, 90682436

Arbeidssted

Trondskjærveien 1
8590 Kjøpsvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Narvik kommune

Referansenr.:4197071778
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.06.2020
Sluttdato: 01.06.2021
Søknadsfrist: 10.03.2020

This job has expired

Jobs that may interest you

WRK Medic is a recruitment company with guarantee of employment  in Norway Would you like to work in a country full of great professional opportunities, attractive working conditions and one of the best welfare states within the EEC European Community? We challenge you to learn Norwegian so you can communicate and work in Norway Our team of European doctors can communicate in Spanish, Norwegian, Swedish, Danish, German,... Read more