Partner sites:EURESELA

Sommarvikar pleie og omsorg

by:  Fedje kommune

The job offer is available for the following event:

Pleie og omsorg treng sommarvikarer i perioden

veke 26-33 innan:

 • Sjukeheim/heimesjukepleie
 • Kjøkken
 • Vaskeri og reinhald
 • PU-teneste
 • Heimehjelp
 • Aktivitør

Me har behov for:

 • Sjukepleiarar
 • Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget
 • Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning
 • Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar

Søknaden må innehalde:

 • Kva for avdeling du ynskjer å jobbe ved
 • I kva for periode du vil jobbe hjå oss
 • Kva for stillingsstorleik du ynskjer å ha
 • Om du har sertifikat for bil
 • Autorisasjonsnummer ved 3-årig helsefagleg utdanning

Nærare informasjon får du ved å vende deg til:

Me tilsett fortløpande.

Du finn søknadsskjema på http://www.fedje.kommune.no

Søknad sender du til Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller til postmottak@fedje.kommune.no Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Nadine Gutte-Preusse, Tlf: +47 56165142, Mobil +47 46846011, Epost: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

Fedje -- Norges vestlegaste kommune er liten, men god å bu og leva i. Her er ca 550 innbyggjarar, og avstandane i øykommunen er små. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1,5 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv, både på sjø og land. Om sommaren har me sørlandsidyll, om vinteren har me ruskevêr!

 

Arbeidssted: 

Stormarkvegen 49

5947 FEDJE, Hordaland - Norge

 

Jobs that may interest you

Vi søker etter helsefagarbeider til oppdrag i sykehjem eller hjemmesykepleien. Turnus med dag, kveld og/eller nattevakter. Stillingskrav: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Relevant arbeidserfaring. God kjennskap og erfaring med dokumentasjonskrav i arbeidet . Språkkrav : norsk, svensk eller dansk både i tale, forståelse og skriftlig. Godkjent politiattest. Vi tilbyr: Høy lønn over tariff. Personlig oppfølging og ordnede arbeidsforhold . Pensjon etter... Read more