Partner sites:EURESELA

The job offer is available for the following event:

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo kot SOCIALNA OSKRBOVALKA opravljali pomoč na domu na območju mestne občine Koper, kar zajema

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjska pomoč na domu uporabnika: čiščenje bivalnega in spalnega prostora, pomivanje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, prinašanje pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava obroka hrane, odnašanje smeti;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in predsodkov, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo;
  • druge naloge: poročanje  o spremembah stanja uporabnika koordinatorju, sodelovanje pri pripravi individualnih načrtov pomoči, izdelava obdobnih poroči o izvajanju storitev pri posameznem uporabniku, vodenje delovne dokumentacije in evidenc…

Zaželena NPK socialni oskrbovalec ali izobrazba zdravstvene smeri.

List of restrictions that apply to this job offer:

vozniško dovoljenje B kategorije, lasten prevoz

Jobs that may interest you

V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu BOLNIČAR NEGOVALEC opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene pomoč pri zdravstveni negi in izvajanju oskrbe uporabnikov v negi III in IV, transfer zdravstvenega materiala in uporabnikov, higienska oskrba uporabnikov in vzdrževanje njihovega okolja, hranjenje uporabnikov in skrb za hidracijo, priprava obroka in napitkov na... Read more
V prijeten in urejen kolektiv Obalnega doma upokojencev Koper vabimo nove sodelavce, ki bodo na delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA opravljali naslednje naloge: izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela, opazovanje, spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja uporabnikov ter poročanje o tem, izvajanje prve pomoči, priprava, delitev in aplikacija predpisane terapije, urejanje pripomočkov ter nadzor jemanja zdravil, izvajanje in sodelovanje pri... Read more
EOJD