Partner sites:EURESELA

Senior Consultant in Dermatology

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Helgelandssykehuset HF consists of three local hospitals (located in Mo i Rana, Mosjøen and Sandnessjøen). The hospitals are organised in a trust which may be considered as “centralised-decentralised”. Helgelandssykehuset is responsible for the health need of approximately 77 000 people living in and around the Helgeland area. For more information, please visit www.helgelandssykehuset.no.

Mosjøen has superb surroundings and nature with mountains and fjords, close to the arctic circle. It is a small town with apr.10000 inhabitants and have a great cultural life, cafes, cinema, music scene, swimmingpool and alpine possibilities. There is a small airport and train. The great Helgeland Coast is also close, www.visithelgeland.com

The dermatology unit is located at Mosjøen hospital and is responsible for the dermatological needs of the entire Helgeland area. The unit conducts assessments and treatments within the entire area of dermatologic-and veneral diseases. In addiditon, the unit has its own light treatment facility. The unit has totally 2 positions as Senior Consultant in Dermatology. In addition, the team also have nurses who are specialized in dermatology.

The available position is for a Senior Consultant  in a 100% fulltime position.

The applicant must be an approved specialist in dermatology and venerology

The position as Senior consultant includes working in the clinics regular functions

Norwegian authorisation as a doctor

Norwegian specialist authorisation in dermatology and venerology

The applicant should have extensive experience within dermato-venerology, as well as allergology.

 

Personal qualities:

Must be fluent in Norwegian, Swedish or Danish

Language course is otherwise required.

Good communications skills

Concerned with quality and innovation

Good collaboration skills with patients and staff

 

Jobs that may interest you

Sommarvikar pleie og omsorg

Offered by:  Fedje kommune
Workplace: Norway
Pleie og omsorg treng sommarvikarer i perioden veke 26-33 innan: Sjukeheim/heimesjukepleie Kjøkken Vaskeri og reinhald PU-teneste Heimehjelp Aktivitør Me har behov for: Sjukepleiarar Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar Søknaden må innehalde: Kva for avdeling du ynskjer å jobbe ved I kva for periode du vil jobbe hjå oss Kva for... Read more
Vi søker etter helsefagarbeider til oppdrag i sykehjem eller hjemmesykepleien. Turnus med dag, kveld og/eller nattevakter. Stillingskrav: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Relevant arbeidserfaring. God kjennskap og erfaring med dokumentasjonskrav i arbeidet . Språkkrav : norsk, svensk eller dansk både i tale, forståelse og skriftlig. Godkjent politiattest. Vi tilbyr: Høy lønn over tariff. Personlig oppfølging og ordnede arbeidsforhold . Pensjon etter... Read more
EOJD