Partner sites:EURESELA

Psykolog /psychologist

by:  Narvik kommune

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

ALL JOBS NEED TO BE APPLIED FOR BY USING THIS LINK: https://www.narvik.kommune.no/ledige-stillinger/

 

Jobbeskrivelse

 

Org. nr: - Stillingsident: 4205917518 Presentasjon av stillingen:

Narvik kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog/psykologspesialist. Målgruppe for denne stillingen er primært aldersgruppen 0-13 år. Psykologen vil være en viktig del av Narvik kommunes kliniske innsats ovenfor målgruppen, tjenesteutvikling, og forebyggende arbeid.

Erfaring med arbeid med barn, unge, og/eller familier er ønskelig. Spesialisering innenfor barn og unge eller samfunnspsykologi vil være fordelaktig. Både spesialister og ikke-spesialister ønskes velkomne som søkere. Narvik kommune har allerede ansatt 1 psykolog med målgruppen 13-23 år, og nytilsatt psykolog vil ha en profesjonskollega med erfaring fra kommunen.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at psykologen skal bidra med følgende:

 • Klinisk arbeid med barn og deres omgivelser ved psykiske og adferdsmessige utfordringer
 • Bidra til videreutvikling og kvalitetsheving av kliniske tjenester og klinisk innsats ovenfor målgruppen
 • Bidra til videreutvikling av kommunens forebyggende innsats
 • Styrke samarbeidet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten rundt målgruppen
 • Bidra til å styrke god og målrettet samhandling mellom kommunale tjenester og funksjoner
  Undervisning
 • Veiledning av kommunale tjenester
 • Klinisk veiledning i enkeltsaker
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid.

Vi ønsker at psykologen skal kunne bidra litt over hele spekteret fra primærforebygging/universelle tiltak, til mer tradisjonell behandling/klinisk arbeid/veiledning.

Utgangspunktet for stillingen er tiltenkt omtrent som følger:

 • 40% Klinisk arbeid som del av dybdetilbudet for barn og unge. Psykologen er tiltenkt klinisk arbeid med barn og deres omgivelser ved milde til moderate psykiske lidelser eller atferdsvansker. Psykologens bidrag skal være en del av kommunens tilbud til målgruppen. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid vil være naturlig. Samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre spesialiserte funksjoner vil være en naturlig del av psykologens virke.
 • 40% Bidra til kommunens overordnede forebyggende arbeid/innsats. Arbeid med universelle og selektive tiltak: Forsøke å bidra til at barns arenaer, eksempelvis skole og barnehage, skal være helsefremmende for alle, og være beskyttede faktorer for barn i risikogrupper. Bidrag til indikativ forebygging ovenfor barn som viser begynnende symptomer og/eller problematferd: Bidra til at barn møtes, problematikk håndteres, på en god måte der problematikken utspiller seg (som i skole og barnehage), samt å styrke kommunens kompetanse på å kartlegge og intervenere målrettet. Denne delen av stillingen vil trolig innebære både utviklingsarbeid, tverretatlig samarbeid, og veiledning av lavterskeltjenester, barnehager, skoler, ol.
 • 20% Systemarbeid, prosjektarbeid, undervisning, og tjenesteutvikling. Hensikten her er å kunne bidra til utviklingen av tilbud til, og arbeid rundt, målgruppen på et høyere og bredere plan innenfor det kommunale systemet. Anvendt psykologkompetanse på flere nivåer er et nyttig bidrag til kommunens samlede innsats og planarbeid.

  Psykologfaglig bidrag inn i arbeidet ovenfor målgruppen (0-13) er relativt nytt i kommunen, og det vil derfor være naturlig at psykologen/psykologspesialisten er med på å forme/utvikle stillingens ansvarsområder, oppgaver, og bidragsarenaer.

Kvalifikasjoner

Utdanning og kvalifikasjoner som kreves:

 • Autorisasjon som psykolog

Kvalifikasjoner som er ønskelige:

 • Spesialisering i barne- og ungdomspsykologi eller samfunnspsykologi
 • Arbeidserfaring med rusproblematikk og/eller psykiske lidelser
 • Arbeidserfaring med barn, familier og barns omgivelser
 • Erfaring med tverrfaglig samhandling og veiledning

Personlige egenskaper

Egenskaper som er ønskelige:

 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Resultatorientert
 • Kreativ og nytenkende

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i en enhet med et bredt sammensatt fagmiljø.
Du vil få en variert og spennende hverdag med en arbeidsportefølje som gir store muligheter for å påvirke i utformingen av fremtidens kommunale helsetjenester og arbeidsmetoder, spesielt rundt rundt barn og unge.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Ruben Kristensen, Psykolog, 919 17 815
Arnt Ole Andreassen, Enhetsleder, 905 94 453

Arbeidssted

8514

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Narvik kommune

Referansenr.:4205917518
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.03.2020

 

This job has expired

Jobs that may interest you

WRK Medic is a recruitment company with guarantee of employment  in Norway Would you like to work in a country full of great professional opportunities, attractive working conditions and one of the best welfare states within the EEC European Community? We challenge you to learn Norwegian so you can communicate and work in Norway Our team of European doctors can communicate in Spanish, Norwegian, Swedish, Danish, German,... Read more
EOJD