Partner sites:EURESELA

Project Manager, FUDIX project, JAMK University of Applied Sciences, School of Business, RDI

by:  JAMK University of Applied Sciences, School of Business

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

FUDIX - Future DigiExperts European Social Fund project's project manager, duration: 1.3.2021-31.8.2023; full time. Finnish needed

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tuloksellisimpia ja vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluja Suomessa. Teemme monipuolista yhteistyötä yli
neljässäkymmenessä maassa koulutuksen ja hanketoiminnan parissa. Opiskelijoita meillä on yli 8 000 ja työllistämme yli 700 henkilöä.

Tavoitteenamme on olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä.
Toimimme tällä hetkellä neljällä eri kampuksella (Jyväskylässä Rajakadun pääkampus, Lutakon kampus ja Musiikkikampus sekä Saarijärvellä Biotalousinstituutti).
Lisäksi JAMKilta löytyy toimipiste Helsingistä Töölönlahden kampukselta.

Haemme motivoitunutta ja kokenutta projektipäällikköä, jonka tehtävänä on luotsata FUDIX- Future Digiexperts ESR-rahoitettua kehittämishanketta 1.3.2021-31.8.2023.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konseptimalli, joka toteutuessaan parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia siten, että he teoreettisen osaamisen lisäksi tuntevat digitaalisen markkinoinnin käytännön prosessin, hallitsevat työkalut ja heillä on osaamista sekä valmius tarttua digitaalisen markkinoinnin käytännön tehtäviin heti siirryttyään työelämään. Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen tähdätään ovat;

Erilaisten digitaalisten markkinoinnin opetustapojen kartoittaminen Suomessa ja kansainvälisesti.
Käytössä oleviin digitaalisen markkinoinnin opetusmalleihin liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistaminen.
Yhteistyöverkoston luominen, jonka avulla pystytään huomioimaan niin oppilaitosten kuin alan yritysten näkökulma digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konseptisuunnittelussa.
Digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön ideointi yhteistyöverkostossa, jonka avulla opiskelijan on mahdollista ymmärtää digitaalisen markkinoinnin kokonaiskuva sekä konkreettisesti harjoitella digitaalisen markkinoinnin työkaluja "kädet savessa".
Uuden, digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konseptikuvauksen/-kuvausten rakentaminen sekä uusien digitaalisen markkinoinnin opetusmallien pilotointi.

Projektipäällikkönä päätehtävääsi kuuluu Fudix -hankkeen hallinnoinnista (ml. talous) ja toimenpiteiden toteutumisesta vastaaminen. Vastaat JAMKin strategian mukaisesti laadukkaasta projektitoteutuksesta ja sen suuntaamisesta projektisuunnitelman mukaisesti sekä ymmärrät projektityön lainalaisuuksia. Hyödynnät tehtävässä aikaisempaa osaamistasi sekä verkostojasi. Toimit aktiivisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Tehtävän pätevyysvaatimukset
ylempi korkeakoulututkinto, hyvä suomen ja englannin kielen taito.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat seuraavat osaamiset:
kokemus ja näytöt projektien läpiviemisestä
laajat yritysverkostot
hyvät vuorovaikutustaidot
oma-aloitteisuus, yhteistyökyky ja vastuullisuus
Digitaalisen markkinoinnin substanssiosaaminen katsotaan eduksi.

Työympäristö
dynaaminen, ystävällinen ja tiimiytynyt työyhteisö, jossa voit vaikuttaa tehtävääsi ja sen kehittämiseen hyvin paljon
erinomainen työympäristö projektinhallintaan yhdessä JAMKin eri alojen kanssa

Sijainti

JAMK Liiketoimintayksikkö,

Rajakadun kampus, Rajakatu 35 Jyväskylä.

Hakuaika

25.1. - 12.2.2021

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Tiina Martelius-Louniala

KTT, tutkimus- ja kehityspäällikkö

040-579 7668

tiina.martelius-louniala@jamk.fi

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 11.2.2021 10:34:08

List of restrictions that apply to this job offer:

Application via website, in Finnish

This job has expired

Jobs that may interest you

Finnish & Swedish language skills and academic research skills needed; part time position Details: Research assistant (part-time),Corporate Communication Want to become part of an international research team on Covid-19 and the news media? Jyväskylä University School of Business and Econimics is currently seeking to recruit a Research assistant (part-time) for the period of 1 March - 31 December 2021. Research... Read more
EOJD