Partner sites:EURESELA

Närvårdare till Helsingfors

by:  Folkhälsan Välfärd AB

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Vi söker en vårdare för ett av våra hem till Folkhälsan Blomsterfonden, i Kottby Helsingfors.

Vi söker dig som har ett salutogent synsätt och ett genuint intresse för att arbeta inom äldreomsorgen. Vi värdesätter dig som känner engagemang och har stor ansvarskänsla.

Arbetet ska leda till en god och säker omsorg för våra boende så att de kan känna trygghet och meningsfullhet i sin vardag. Du har ett gott bemötande och kan och vill skapa goda relationer till såväl våra boende och deras anhöriga samt till dina arbetskamrater.

I arbetet ingår alla sysslor som den boende på grund av sin demenssjukdom eller somatiska hinder inte klarar själv men som behöver stöd i för att ha ett meningsfullt och värdigt liv. Arbetsspråket är svenska, men det behöver inte vara ditt modersmål.

Vi erbjuder bl.a. lön enligt kollektivavtal, företagets personalförmåner, företagshälsovård och Må bra-program.

This job has expired