Partner sites:EURESELA

Medisinsk overvåkning AHUS Sommer

by:  Dedicare AS

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Dedicare søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med medisinsk overvåkning erfaring til å jobbe ved Akershus Universitetssykehus til Sommeren.

Det vil være behov f.o.m. uke 25 – 33.

100% stilling hele perioden. Det er fint om du kan jobbe hele perioden, men det er også mulighet til å jobbe kortere perioder.

Må beherske non-invasiv respiratorbehandling Bipap og kunne administrere vasoaktive medikamenter. Generell overvåkning av kritisk syke indremedisinske pasienter

Dedicare dekker din reise og bolig. 

This job has expired

Jobs that may interest you

WRK Medic is a recruitment company with guarantee of employment  in Norway Would you like to work in a country full of great professional opportunities, attractive working conditions and one of the best welfare states within the EEC European Community? We challenge you to learn Norwegian so you can communicate and work in Norway Our team of European doctors can communicate in Spanish, Norwegian, Swedish, Danish, German,... Read more