MECHANICS FOR TRUCK WORKSHOP/MEKANIKER TILL TRUCKVERKSTAD

by:  Snells Entreprenad AB

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

MECHANICS FOR TRUCK WORKSHOP

We need dedicated and willing mechanics immediately to our truck workshop in Kaunisvaara where we repair and maintain heavy construction and mining machinery. Today, there are more than ten colleagues from Snells in the workshop, including a technical specialist and a workshop manager who will be in charge of the management of this service. The working hours are placed on shift 7/7 in the morning and afternoon. We apply six months probation.

The profile we are looking for We are looking for those who have vehicle technical education, industrial maintenance training or similar experience from previous work. To be the right person for the service, you need experience in troubleshooting, maintenance and repairs. It is an advantage if you have the experience of working with heavy vehicles. We also consider it a merit if you have basic knowledge of office and troubleshooting programs. You need good physics to do the job, which can sometimes be physically demanding.

To be up to date for the vacancy you need to be able to speak Swedish and it is a merit if you can also speak Finnish, as some of our colleagues are Finnish speaking.

The deadline for applications is March 31, 2020, selection and interviews will be ongoing. The vacancy may filled before the last application date. Search the vacancy by clicking  HERE.

 

MEKANIKER TILL TRUCKVERKSTAD

Tjänstebeskrivning

Vi behöver engagerade och arbetsvilliga mekaniker omgående till vår truckverkstad i Kaunisvaara där vi reparerar och underhåller tunga entreprenad- och gruvmaskiner. Idag finns det drygt tio kollegor från Snells på plats i verkstaden, varav en teknisk specialist och en verkstadschef som kommer att stå för arbetsledningen av den här tjänsten.

Arbetstiden är förlagd till skift 7/7 för- och eftermiddag. Vi tillämpar sex månader provanställning.

Profilen vi söker

Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning, industriell underhållsutbildning eller liknande erfarenhet från tidigare arbeten. För att du ska vara rätt person för tjänsten behöver du ha erfarenhet av felsökning, underhåll och reparationer. Det är meriterande om du har den erfarenheten från arbete med tunga fordon. Vi ser det även som meriterande om du har baskunskaper inom office och felsökningsprogram.

Du behöver ha god fysik för att klara av arbetet som ibland kan vara fysiskt krävande.

För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna svenska och det är meriterande om du dessutom kan finska, då några av våra kollegor är finsktalande.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2020, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. 

Sök tjänsten genom att klicka HÄR.

 

 

This job has expired