Partner sites:EURESELA

Kombiner jobb og opplevelser i Bodø i sommer

by:  Dedicare AS

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Intensivenheten i Bodø har landets fineste utsikt i 8.etg i "høyblokka". Nå har du mulighet til å få oppleve dette i sommer!
Avdelingen tar i mot alle pasienter som krever intensivbehandling, bortsett fra premature barn. 

Behovet gjelder intensivsykepleiere fra 12 juni til og med 10 august 2020.
Det er 100% stilling i perioden vi avtaler. 

This job has expired

Jobs that may interest you

Sommarvikar pleie og omsorg

Offered by:  Fedje kommune
Workplace: Norway
Pleie og omsorg treng sommarvikarer i perioden veke 26-33 innan: Sjukeheim/heimesjukepleie Kjøkken Vaskeri og reinhald PU-teneste Heimehjelp Aktivitør Me har behov for: Sjukepleiarar Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar Søknaden må innehalde: Kva for avdeling du ynskjer å jobbe ved I kva for periode du vil jobbe hjå oss Kva for... Read more